Tin Văn Hóa xã hội

Chỉ đạo điểm hội nghị “Điển hình tiên tiến” lần thứ IV xã Trung hà

Huyện Yên Lạc vừa chỉ đạo xã Trung Hà làm điểm tổ chức Hội nghị điểm “Điển hình tiên tiến” cấp xã lần thứ IV, giai đoạn 2020 – 2025 để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo đến các xã, thị trấn trong toàn huyện. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Huyện ủy Yên Lạc; Phí Lâm Hùng - Phó Trưởng ban Thi đua khen thưởng Sở Nội vụ tỉnh; Trần Thanh Thọ - TVHU, PCT TT UBND huyện; Ban chỉ đạo Đại hội thi đua yêu nước huyện Yên Lạc lần thứ V; Chủ tịch UBND và công chức trực tiếp làm công tác thi đua khen thưởng các xã, thị trấn trong huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025. Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND xã  cùng với tinh thần đoàn kết của nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Trung Hà tiếp tục phát triển ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách trên địa bàn xã năm 2019 đạt 10,830 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,97% năm 2015 xuống còn 1,39% vào cuối năm 2019; có 90% số hộ sử dụng nước sạch; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt gần 92%. Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020, xã Trung Hà đã được tặng thưởng 02 Bằng khen của Chính phủ; 01 Cờ thi đua, 09 Bằng khen của UBND tỉnh; 05 tập thể đạt lao động xuất sắc; 30 người đạt chiến sỹ thi đua tiên tiến cấp cơ sở; 350 người đạt lao động tiên tiến.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Thọ - TVHU, PCT TT UBND huyện đã biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của xã Trung Hà trong 5 năm qua. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị của xã Trung Hà cần đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch thi đua khen thưởng phù hợp với tình hình của địa phương. Trong mỗi phong trào thi đua cần gắn liền với các hoạt động cụ thể của cá nhân, tập thể; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng thi đua khen thưởng; chú trọng công tác tuyên truyền; kịp thời phát hiện và biểu dương gương người tốt, việc tốt, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

 

 

Nhân dịp này, 17 tập thể và 24 cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đã được tuyên dương. Hội nghị đã bầu ra 6 đại biểu đi dự Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Yên Lạc năm 2020./.

 

Kiều Nguyệt

 

Ngày đăng: 08/01/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*