Tin Văn Hóa xã hội

Yên Lạc phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,13% năm 2020

Kết thúc năm 2019, huyện Yên Lạc đã giảm được tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,35%, giảm được 0,68% so với cùng kỳ năm 2018

 

Bằng việc triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách giảm nghèo, gắn với chương trình mục tiêu giảm nghèo với tiêu chí xây dựng nông thôn mới và các chính sách an sinh xã hội như: tín dụng ưu đãi hộ nghèo, dịch vụ y tế, hỗ trợ tiền điện …., cấp thẻ BHYT cho đối tượng người nghèo, người cận nghèo, đồng thời đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; hỗ trợ đào tạo nghề nâng cao thu nhập, kết thúc năm 2019, huyện Yên Lạc đã giảm được tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,35%, giảm được 0,68% so với cùng kỳ năm 2018. Nhiều xã có tỷ lệ hộ nghèo giảm cao như: Đại Tự giảm 1,12%, Đồng Cương giảm 0,89%, Bình Định giảm 0,77%, Trung Kiên giảm 0,76% ... Toàn huyện có 86.896 lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên, đạt gần 96% kế hoạch, vượt 0,3% so với chỉ tiêu giao năm 2019. Trong năm, huyện có hơn 67.000 lao động qua đào tạo, đưa được 289 người đi xuất khẩu lao động, đạt 115,6% kế hoạch.

 

 

Phát huy kết quả đạt được trong năm qua, năm 2020, huyện Yên Lạc sẽ tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về nhận thức trong công tác giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Huyện đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ người lao động học nghề, hộ nghèo được vay vốn giải quyết việc làm. Cùng với đào tạo nghề cho lao động nông thôn, huyện tập trung phát triển mạnh các ngành nghề truyền thống, các loại hình dịch vụ, đồng thời khuyến khích mở rộng các thành phần kinh tế tạo việc làm cho người lao động. Toàn huyện phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,13%, đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 76% và tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 96%.

                                                                                

Trần Biển

 

 

Ngày đăng: 07/01/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*