Xây dựng nông thôn mới

Liên Châu tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường, chung sức xây dựng NTM

Xã Liên Châu có diện tích tự nhiên là 865,93ha, với 2.518 hộ dân và 9.601 khâu sinh sống ở 3 làng truyền thống, 14 thôn dân cư. Những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 02 của Huyện ủy Yên Lạc về giảm thiểu ô nhiễm môi trường và các tiểu mục về tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Liên Châu đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động về tổ chức thực hiện bảo vệ môi trường; kiện toàn ban chỉ đạo và thành lập các tổ vệ sinh môi trường trên địa bàn, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

 

Để đảm bảo vệ sinh môi trường đạt hiệu quả, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn, hàng tháng Đảng ủy có Nghị quyết định hướng về nhiệm vụ, giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, công tác bảo vệ môi trường; xây dựng các kế hoạch và triển khai thực hiện công tác vệ sinh môi trường theo từng quý. Chú trọng đẩy mạnh công tác xã hội hóa, hoạt động xứ lý thu gom rác thải; thực hiện tốt chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; đưa nội dung bảo vệ môi trường vào quy định thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Tổ chức ký cam kết giữa trưởng thôn, hiệu trưởng các trường Mầm non, Trường Tiểu học và THCS, Trạm y tế xã, các tổ chức đoàn thể với UBND xã về việc thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường; các thôn dân cư, làng văn hóa tổ chức cho 100% hộ gia đình, các hộ gia trại, trang trại ký cam kết về việc thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường trong sinh hoạt, sản xuất, chăn nuôi. Hàng năm, xã đều xây dựng kế hoạch phát động triển khai thực hiện các ngày lễ như: Ngày môi trường thế giới, Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn, Chương trình Giờ Trái đất, tăng cường quản lý chất thải rắn sinh hoạt, nói không với rác thải nhựa… tới các làng truyền thống, các thôn dân cư và các đơn vị, doanh nghiệp, trường học theo quy định. Hàng tháng xã đều phát động ngày toàn dân thực hiện tổng vệ sinh môi trường và phân công thành viên ban chỉ đạo vệ sinh môi trường đi kiểm tra, đánh giá, chấm điểm tại các thôn dân cư, làng văn hóa....

 

 

Nhờ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc bảo vệ môi trường ngày càng được nâng cao, từ đó có hành động đúng, góp phần giữ cho môi trường luôn xanh – sạch – đẹp. Đến nay, các làng văn hóa, thôn dân cư đều xây dựng được quy ước, hương ước trong việc bảo vệ môi trường. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đã thực hiện tốt việc tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường. Trong đó, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội nông dân, Hội Cựu chiến binh đã và đang duy trì hiệu quả hoạt động của các tuyến đường tự quản, tuyến đường hoa, mô hình “5 không, 3 sạch”, ngày thứ 7 tình nguyện, ngày chủ nhật xanh; các thôn dân cư đã trang bị được thùng đựng chai, lọ, vỏ thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng; nhiều hộ gia đình đã thực hiện tốt công tác phân loại rác thải tại gia đình và xây dựng được công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn. Các hoạt động bảo vệ môi trường được tổ chức thực hiện trong các làng văn hóa, thôn khu dân cư đã thu hút đông đảo nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia như: dọn vệ sinh đường làng, ngõ, xóm; khơi thông cống rãnh, kênh mương nội đồng; thu gom rác thải; trồng cây xanh; sản xuất thân thiện với môi trường….

Thực hiện Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường, trong nhiều năm, Liên Châu đã tích cực huy động các nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH huyện, giúp nông dân tiếp cận nguồn vốn, đầu tư xây dựng các công trình vệ sinh, nước sạch… Nhờ vậy, số hộ dân dung nước sạch của xã ngày càng tăng. Tính đến thời điểm này, toàn xã có khoảng 71% số hộ dân được sử dụng nước sạch từ nhà máy nước, không có hộ kinh doanh dịch vụ, chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường.

 

 

Ngoài ra, để công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được triển khai hiệu quả, xã Liên Châu đã chú trọng thực hiện tốt công tác quản lý về môi trường. Đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn đều tâm huyết, trách nhiệm với công tác bảo vệ môi trường. Việc sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường đã đi vào chủ động và sát với thực tế. Những năm qua, xã đã tập trung chỉ đạo tổ chức sử dụng có hiệu quả lò đốt rác và bãi chứa rác thải tập trung; duy trì hoạt động của 1 tổ vệ sinh môi trường và 3 tổ dịch vụ vệ sinh môi trường, thường xuyên thu gom rác đến nơi quy định, hạn chế các điểm chứa rác thải tự phát. Hiện nay, tần suất, quy mô hoạt động thu gom rác thải trong dân cư là 10 lần/ tháng, khu chợ Rau là 1 ngày/lần, các tuyến đường Trung tâm xã và khu công sở là 7 ngày/ lần với tổng lượng rác được thu gom khoảng 150 – 170 tấn/ tháng, lượng rác được xử lý đạt tỷ lệ 100%. Lò đốt rác tổ chức phân loại và đốt rác thải tại lò với tần suất 30/30 ngày.

 

Với nhiều hình thức phong phú, nội dung đa dạng và cách làm hiệu quả, thiết thực, công tác bảo vệ môi trường ở Liên Châu đã tạo được sự đồng thuận của các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Không chỉ sạch nhà, ngoài ngõ mà nơi công cộng trên địa bàn xã cũng được người dân chung tay giữ gìn cảnh quan xanh – sạch – đẹp, góp phần tích cực trong việc ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống, cùng chung sức xây dựng NTM./.

Thu Hằng

 

 

Ngày đăng: 18/12/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*