Người dân hỏi - Cơ quan chức năng trả lời

Người dân hỏi:

Dự án Cải tạo, nâng cấp Đê Tả Sông Hồng kết hợp đường giao thông địa phận huyện Yên Lạc kéo dài nhiều năm đến nay vẫn dở dang chưa xong, việc giao thông đi lại của nhân dân gặp nhiều khó khăn, ô nhiễm môi trường do bụi vào khu dân cư và ảnh hưởng đến công tác phòng, chống lụt bão.

 

Trả lời:

Về nội dung này các cấp các nghành hết sức quan tâm, chỉ đạo để sớm hoàn thành dự án, tuy nhiên do dự án có quy mô lớn, phức tạp nên thời gian thực hiện kéo dài dẫn tới chưa đủ điều kiện để thi công cụ thể tiến độ thực hiện như sau:

- Ngày 4/9/2018 Thường trực Tỉnh ủy có Thông báo số 1422-TB/TU về chủ trương  điều chỉnh dự án.

- Ngày 20/12/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra Quyết định số 3180/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án với quy mô:

 

+ Đoạn từ Km17+950 -:- Km22+204 (Từ điểm đầu tuyến giáp huyện Vĩnh Tường đến dốc Chợ Rau xã Liên Châu): Điều chỉnh trục tim tuyến bám theo đường đê cũ về phía Đồng với mặt cắt ngang Bnền = 12,0m, Bmặt = 10,5m (sử dụng biện pháp xây dựng tường chắn bên phía Đồng để hạn chế tối đa GPMB).

 

+ Đoạn từ Km22+204 (dốc Chợ Rau xã Liên Châu) đến Km28+150 (xã Nguyệt Đức): Đã đắp nền theo thiết kế với Bnền = 23,5m, nay hoàn thiện ½ mặt đường bên trái tuyến với Bmặt = 10,5m.

- Ngày 4/6/2019 UBND huyện có Tờ trình gửi Bộ NN&PTNT thẩm định thiết kế BVTC-DT điều chỉnh đoạn từ Km22+204 ÷ Km 28+150. Ngày 16/9/2019 UBND huyện có tờ trình gửi Tổng cục PCTT-Bộ NN&PTNT thẩm định thiết ké BVTC-DT điều chỉnh đoạn từ Km17+950-Km22+240 và Km28+150 đến Km28+654.

- Ngày 26/11/2019 Bộ NN&PTNT có Văn bản số 8870/BNN-PCTT về việc ủy quyền thẩm định thiết kế BVTC-DT điều chỉnh các dự án.

- Ngày 29/11/2019 UBND tỉnh Vĩnh Phúc có Văn bản số 9570/UBND-NN3 về việc thẩm định điều chỉnh thiết kế BVTC-DT dự án.

- Ngày 02/12/2019 UBND huyện có Tờ trình số 280/TTr-UBND trình Sở NN&PTNT thẩm định thiết kế BVTC điều chỉnh dự án.

- Hiện tại Sở NN&PTNT đang tổ chức thẩm định thiết kế BVTC điều chỉnh dự án, sau khi có kết quả thẩm định và UBND tỉnh phê duyệt thiết kế BVTC điều chỉnh. Chủ đầu tư sẽ triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2020.

Ủy ban nhân dân huyện Yên Lạc trân trọng trả lời.

 Ban Biên tập

 

 

 

Ngày đăng: 17/12/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*