Thông tin văn bản

Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 02 thửa đất tại khu vực Dộc Chùa thôn Đại Tự, xã Đại Tự

Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 02 thửa đất tại khu vực Dộc Chùa thôn Đại Tự, xã Đại Tự

Xem Nội dung Thông báo tại đây

 

Ban Biên tập

 

Ngày đăng: 16/12/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*