Thời sự tổng hợp

Yên Lạc tiếp tục tăng cường thực hiện công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Để thực hiện tốt Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Luật số 14/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong thời gian này, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn.

Trong năm 2019, các cấp, các ngành, các đoàn thể trong huyện Yên Lạc đã tích cực triển khai áp dụng đồng bộ các biện pháp, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, được các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, tình trạng sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo vẫn còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt là hiện tượng người dân đốt pháo còn xảy ra nhiều, nhất là vào thời điểm cuối năm, các khu làng nghề trên địa bàn huyện thường xuyên tổ chức tổng kết, tổ chức cưới hỏi, mừng thọ, mừng tân gia trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán.

Để thực hiện tốt Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Luật số 14/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong thời gian này, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn. Theo đó, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, nhất là các xã, thị trấn tăng cường phối hợp với MTTQ và các đoàn thể quần chúng ở địa phương thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến các quy định của pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế của ngành, đơn vị, địa phương, nhất là số học sinh, sinh viên, các hộ kinh doanh, doanh nghiệp, số người làm ăn, buôn bán đường biên, số đối tượng trước đây đã bị xử lý về hành vi vi phạm có liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; số đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu để xảy ra tình trạng vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tại cơ quan, đơn vị, địa bàn phụ trách.

UBND huyện yêu cầu Công an huyện cần phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, học sinh, sinh viên và cán bộ nhân viên chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; xây dựng kế hoạch, tăng cường chỉ đạo lực lượng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Công an huyện có trách nhiệm tổ chức bảo vệ an toàn địa điểm bắn pháo hoa và tổ chức các sự kiện diễn ra trên địa bàn huyện; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật.  

UBND huyện chỉ đạo các cơ quan: Ban CHQS huyện, Đội Quản lý thị trường số 3 huyện, Phòng GD&ĐT, huyện đoàn, Phòng Văn hóa & Thông tin, Viện Kiểm sát, Hội LHPN huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo lực lượng cơ sở nắm tình hình; thực hiện tốt các biện pháp ngăn chặn tình trạng vận huyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; trú trọng vào kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, chợ, trung tâm thương mại; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức ký cam kết không vi phạm để quần chúng nhân dân nghiêm túc thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. 

 

  

Trong những năm qua Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản nghiêm cấm việc sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ và đốt các loại pháo trái phép. Các lực lượng chức năng huyện đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi cố tình vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đưa ra  truy tố trước pháp luật. Hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt các loại pháo và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái pháp luật, gây mất ANTT ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội, tính mạng và tài sản của nhân dân. Vì vậy, người dân hãy

1. Tuyệt đối không sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển và đốt các loại pháo; không tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; thường xuyên thực hiện nghiêm túc Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định 36 của Thủ tướng Chính phủ nhất là dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

2. Tuyên truyền, vận động người thân, mọi người xung quanh không sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt các loại pháo; không tàng trữ và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trái phép.

3. Không bao che, dung túng cho các đối tượng vi phạm về buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo. Nếu phát hiện các trường hợp cố ý vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, mỗi người dân hãy báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý kịp thời theo pháp luật.

4. Nghiêm túc thực hiện các quy định về quản lý sử dụng các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ là góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa, mừng Đảng, mừng xuân, đón mừng năm mới và mùa lễ hội đầu năm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm./.  

Trần Biển

 

Ngày đăng: 09/12/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục