Tin kinh tế

Yên Lạc: tổng thu ngân sách nhà nước đạt 236% dự toán năm

Yên Lạc: tổng thu ngân sách nhà nước đạt 236% dự toán năm

 

Năm 2019, tổng thu, chi ngân sách địa phương trên địa bàn huyện Yên Lạc 1.373,6 tỷ đồng, đạt 219% dự toán năm. Ngay từ đầu năm, huyện đã chỉ đạo các đơn vị, các xã, thị trấn triển khai thực hiện các biện pháp tăng thu ngân sách, chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí, đúng định mức, dự toán được giao theo quy định. Nhờ vậy, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Yên Lạc 300,9 tỷ đồng, đạt 236% dự toán năm. Một số khoản thu đạt cao so với dự toán như: thu tiền sử dụng đất, thu khác ngân sách, các khoản thu tại xã…; Hiện nay, huyện đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 theo đúng quy định.

Trần Biển

 

Ngày đăng: 09/12/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*