Tin An ninh quốc phong

Yên Lạc: 4.757 vụ vi phạm hành chính

Toàn huyện có tổng số vụ vi phạm hành chính trong năm 2019 là 4.795 vụ, giảm 231 vụ so với năm 2018. Các vi phạm chủ yếu tập trung ở lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; giao thông đường bộ; gian lận thương mại và thuế.

Trong năm 2019, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác phỏ biến, tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản pháp luật liên quan, đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh, xong tình hình vi phạm về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tài nguyên môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn vẫn không thuyên giảm là bao. Toàn huyện có tổng số vụ vi phạm hành chính trong năm 2019 là 4.795 vụ, giảm 231 vụ so với năm 2018. Các vi phạm chủ yếu tập trung ở lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; giao thông đường bộ; gian lận thương mại và thuế. Huyện cũng ban hành 4.757 quyết định xử phạt hành chính, giảm 576 quyết định so với năm 2018. Số tiền phạt thu được từ xử lý vi phạm hành chính đã nộp với ngân sách nhà nước đạt gần 1.955 triệu đồng, trong đó lĩnh vực an ninh trật tự hơn 563 triệu đồng, lĩnh vực TTATGT hơn 1.391 triệu đồng. Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc phải xử lý hành chính nhiều là do ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm của một bộ phận quần chúng nhân dân còn thấp, việc tố giác và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật chưa được thực hiện mạnh mẽ và thường xuyên.

 

 

Để khắc phục tình trạng này, hiện nay huyện Yên Lạc đang đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; chấn chỉnh quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, nhất là quản lý các cơ sở kinh doanh lưu trú, quán karaoke; tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phòng cháy, chữa cháy, đất đai, tài nguyên và môi trường. Các trường hợp vi phạm trong các lĩnh vực này sẽ được huyện kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 05/12/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*