Xây dựng nông thôn mới

Xã Đồng Cương chú trọng xây dựng Đảng bộ TSVM

Những năm qua, công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ xã Đồng Cương coi là nhiệm vụ quan trọng nhằm phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chung sức xây dựng, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn.

 

         Đảng bộ xã Đồng Cương hiện có 366 đảng viên sinh hoạt ở 9 chi bộ. Để làm tốt công tác xây dựng Đảng, Ban thường vụ đảng ủy xã đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý và rèn luyện đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức, kỷ luật và năng lực thực tiễn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Việc xây dựng, tổ chức, sắp xếp, kiện toàn bộ máy, cán bộ hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả được xã triển khai thực hiện với nhiều cách làm hay, vừa quyết liệt, vừa thận trọng, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của xã. Cấp ủy đã tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi đảng viên, nhất là người đứng đầu luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…

          Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn xã đã triển khai nghiêm túc, qua đó góp phần củng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Từ đó, nhiều khuyết điểm, hạn chế của tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên ở cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã tiếp thu và nghiêm túc sửa chữa, khắc phục, có chuyển biến tích cực. Ngăn ngừa được các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, không để xảy ra tình trạng thiếu dân chủ, mất đoàn kết nội bộ. Đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực… tiên phong gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua, góp phần tạo sự thống nhất trong đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân. Một số vụ việc phức tạp, kéo dài được xã tập trung chỉ đạo xử lý, giải quyết thỏa đáng, tạo sự đồng tình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

 

          Để xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, Đảng bộ xã Đồng Cương thường xuyên đổi mới việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quan tâm hướng dẫn, tập huấn cho các chi ủy về nội dung, phương pháp tổ chức sinh hoạt chi bộ. Ban thường vụ Đảng ủy xã thực hiện nghiêm túc quy định về việc dự sinh hoạt chi bộ; phân công các ủy viên Ban chấp hành đảng bộ xã dự sinh hoạt chi bộ thôn, khu dân cư để nắm bắt tình hình, báo cáo Ban thường vụ đảng ủy xã để có những chỉ đạo kịp thời. Công tác vận động quần chúng có nhiều tiến bộ, kịp thời tham mưu, phối hợp giải quyết những kiến nghị của nhân dân, thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội.

Những năm qua, Đảng bộ luôn xác định công tác quản lý và phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng sức chiến đấu cho Đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, đảng bộ xã đã ra nghị quyết chuyên đề, xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi bộ, trong đó ưu tiên phát triển lực lượng trẻ, đảng viên nữ và đảng viên chi bộ nông thôn; đẩy mạnh bồi dưỡng về nghiệp vụ, quy trình, thủ tục và các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới cho đội ngũ Bí thư và Ban Chi ủy các chi bộ… Căn cứ vào chỉ tiêu đã giao, chi ủy các chi bộ tiến hành phân loại, chọn lựa những quần chúng ưu tú, lập danh sách cử đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Chi bộ giao nhiệm vụ để thử thách và có nghị quyết phân công đảng viên chính thức giúp đỡ cho các quần chúng ưu tú được rèn luyện, phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng.  Trong các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng, đảng viên được phân công theo dõi giúp đỡ quần chúng có nhận xét, báo cáo những mặt mạnh, mặt yếu của quần chúng để chi bộ nhận xét, đánh giá góp ý và chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định. Do thực hiện chặt chẽ từng bước, từng khâu trong tạo nguồn, phát triển đảng viên mới mà công tác phát triển đảng ở đảng bộ xã Đồng Cương có sự chuyển biến tích cực. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ xã Đồng Cương đã kết nạp được 41 đảng viên mới nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 366 đồng chí. Trong đó có 81 đồng chí đảng viên nữ, chiếm 22,1%; 98 đồng chí có trình độ đại học, chiếm 26,8%; 112 đồng chí có trình độ trung cấp, cao đẳng, chiếm 30,6%; có 137 đồng chí có trình độ lý luận trung cấp trở lên, chiếm 37,4%. Đa số đảng viên có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, thực hiện đúng các quy định về những điều đảng viên không được làm. Các đảng viên luôn nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, chung sức xây dựng nông thôn mới. Một số đồng chí qua phấn đấu đã được cấp ủy và nhân dân tín nhiệm giao giữ trọng trách ở cơ sở, bầu vào cấp ủy và các chức danh ở khu dân cư như Bí thư chi đoàn thanh niên, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ… Qua đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm, đảng ủy xã có từ 90% số đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

 

 

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát cũng được xã Đồng Cương tăng cường triển khai thực hiện, tập trung vào những đơn vị, cơ sở, những việc được cán bộ, đảng viên và dư luận quan tâm, có dấu hiệu vi phạm về chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, sinh hoạt đảng; thực hiện quy tắc ứng xử về giữ gìn đạo đức, lối sống để chủ động phòng ngừa vi phạm ngay tại cơ sở. Đồng thời, chú trọng giám sát đảng viên là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt về năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách và tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Hàng năm, Đảng ủy, UBKT đảng ủy đều tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ trong toàn đảng bộ với các nội dung như phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong các tổ chức đảng, chính quyền; công tác quản lý đảng viên; kiểm tra nghị quyết của chi bộ; công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng của tổ chức đảng cấp dưới; chỉ đạo thực hiện Nghị quyết về phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 – 2020…

 

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu đã giúp cho Đảng bộ xã Đồng Cương ngày càng được củng cố, tăng cường. Nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật của các tổ chức đảng và đảng viên ngày càng được nâng cao, góp phần tạo được niềm tin, sự đoàn kết, thống nhất trong đảng. Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ xã liên tục được công nhận là Đảng bộ TSVM tiêu biểu; chính quyền và các tổ chức đoàn thể được công nhận TSVM và TSVM xuất sắc. Năm 2018, xã được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh./.

Thu Hằng

 

 

Ngày đăng: 05/12/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*