Thời sự tổng hợp

UBND tỉnh công nhận xã Nguyệt Đức đạt tiêu chí đô thị loại V

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành quyết định về việc công nhận xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc đạt tiêu chí đô thị loại V.

 

         Theo đó, ngày 28/11/2019, đồng chí Vũ Chí Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thay mặt đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc ký ban hành quyết định số 3026/QĐ-UBND về việc công nhận xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc đạt tiêu chí đô thị loại V.

Xã Nguyệt Đức có diện tích tự nhiên là 627,96 ha, dân số hơn 9.000 người với 3 làng truyền thống và 11 khu dân cư. Trong những năm qua, kinh tế - xã hội xã Nguyệt Đức đã có những bước phát triển mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở mức cao, tốc độ đô thị hóa nhanh… Xã được tỉnh chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2013 và bứt phá về đích đúng lộ trình. Hiện nay, Đảng bộ và chính quyền, nhân dân trong xã đang duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày một nâng cao. Dự kiến tổng thu nhập bình quân đầu người năm 2019 của xã đạt 44 triệu đồng/người/năm…

 

Việc công nhận xã Nguyệt Đức là đô thị loại V xuất phát từ những tiến bộ về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội của xã. Với tính chất là trung tâm chuyên ngành cấp huyện về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, đầu mối giao thông, xã Nguyệt Đức được công nhận là đô thị loại V là phù hợp với quy hoạch phát triển, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của một cụm liên xã của huyện Yên Lạc, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn./.

Thu Hằng

 

 

 

Ngày đăng: 04/12/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục