Thời sự tổng hợp

Yên Lạc: 1.019 hộ thuộc diện hộ nghèo và chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện quý III năm 2019

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thông vừa ký Quyết định số 5121/QĐ-UBND về việc cấp kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội quý III năm 2019.

Theo đó, 166.705.000 đồng là tổng kinh phí sẽ được huyện hỗ trợ cho UBND các xã, thị trấn để thực hiện hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội quý III năm 2019. Có tất cả 871 hộ nghèo và 148 hộ chính sách xã hội trong huyện sẽ được hỗ trợ tiền điện sinh hoạt mỗi tháng 55.000 đồng. Để làm tốt công tác hỗ trợ nguồn kinh phí này, Chủ tịch UBND huyện giao cho phòng Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước huyện thực hiện chuyển tiền cho UBND các xã, thị trấn từ nguồn chi đảm bảo xã hội năm 2019; Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện hướng dẫn chi trả, giám sát, kiểm tra các đơn vị được cấp hỗ trợ kinh phí, chịu trách nhiệm về việc xác định đối tượng, tiêu chuẩn, định mức được cấp hỗ trợ, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Chủ tịch UBND huyện cũng giao UBND các xã, thị trấn chi trả kịp thời, công khai, minh bạch và chi trả trực tiếp bằng tiền mặt cho các hộ nghèo thuộc đối tượng được hưởng theo quy định của Chính phủ.

 

 

Việc hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội là chính sách ưu đãi của Nhà nước, góp phần giảm bớt phần nào khó khăn trong chi phí sinh hoạt hằng ngày của những người dân nghèo và hộ chính sách xã hội. Cùng với chính sách hỗ trợ tiền điện, Yên Lạc đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ khác nhằm thể hiện quyết tâm của các cấp ủy, chính quyền đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo bền vững, động viên, quan tâm cả về vật chất và tinh thần đối với người nghèo, hộ chính sách xã hội, tạo động lực giúp họ vươn lên thoát nghèo. 

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 28/11/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục