Tin An ninh quốc phong

Khai mạc lớp tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2020

Ban CHQS huyện Yên Lạc vừa tổ chức khai mạc lớp tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2020 cho 150 chiến sỹ dân quân là cán bộ trung đội trưởng, thôn đội trưởng; Trưởng tự vệ các cơ quan, tổ chức trên địa bàn toàn huyện.

Trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu về: Đường lối, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh; Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới; Công tác quốc phòng và quản lý nhà nước về quốc phòng ở xã, thị trấn, cơ quan, tổ chức; Xây dựng và hoạt động của xã, thị trấn; Công tác quán lý DQTV, DBĐV, vũ khí trang thiết bị, trang phục DQTV; Kỹ năng soạn thảo văn bản.

Qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân quân tự vệ nắm vững nguyên tắc tổ chức xây dựng huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ và thống nhất việc tổ chức quản lý, chỉ huy, điều hành huấn luyện dân quân tự vệ; nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, sử dụng các loại vũ khí, không ngừng củng cố nâng cao nhận thức vai trò, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao, bảo đảm độ tin cậy của cấp uỷ đảng, chính quyền trong xử lý các tình huống.

 Lớp tập huấn phấn đấu có 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó 78- 80% đạt khá, giỏi.

 

 

                                                                                                                                                                             Nguyễn Thịnh                                                                                      

 

Ngày đăng: 28/11/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*