Xây dựng nông thôn mới

Xã Liên Châu đẩy nhanh tiến độ thực hiện xã Nông thôn mới nâng cao

Phát triển sản xuất nâng cao đời sống nhân dân; tập trung phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh công tác vệ sinh, môi trường; giữ vững ổn định hệ thống chính trị, hành chính công .. là các tiêu chí mà xã Liên Châu đang nỗ lực thực hiện nhằm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

 

Thực hiện tiêu chí về phát triển sản xuất nâng cao đời sống nhân dân, xã đã tập trung đưa các giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao và nhân rộng các mô hình sản xuất trong nông nghiệp đê tăng hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích đất canh tác. Nhờ vậy, giá trị sản xuất bình quân trên một ha đất sản xuất của xã ước đạt 140 triệu đồng trong năm 2019, giá trị sản xuất chăn nuôi đạt 90 tỷ đồng. Xã có mô hình sản xuất rau an toàn quy mô 4 ha, doanh thu đạt trên 2 tỷ đồng/năm và mô hình sản xuất chuối tiêu hồng an toàn quy mô 50 ha, doanh thu đạt trên 4 tỷ đồng/năm. Hiện nay thu nhập bình quân đầu người của xã đã được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chỉ còn 28 hộ, chiếm tỷ lệ 1,1 %. Liên Châu cũng là xã đạt tiêu chí về trường học, đạt 3 trong 4 nội dung chỉ tiêu về giao thông, có Trung tâm văn hóa xã và 11 nhà văn hóa thôn được duy tu bảo dưõng và hoạt động hiệu quả.

 

 

Với tiêu chí về vệ sinh môi trường, xã có 100% số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt trên 80%; đạt tỷ lệ 96% số hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh đảm bảo 3 sạch. Xã Liên Châu cũng có trên 95% số hộ có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường, các tuyến đường trục thôn và ngõ xóm luôn duy trì xanh, sạch, đẹp. Tiêu chí hệ thống chính trị, hành chính công của xã luôn đạt tiêu chí.

 

 

So với điều kiện để đạt xã nông thôn mới nâng cao, Liên Châu mới chỉ đạt 24/29 chỉ tiêu. Để phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian sớm nhất, xã Liên Châu đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động nguồn lực trong nhân dân để phát triển mạnh về sản xuất, giảm nghèo; phát triển văn hóa xã hội, môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng cảnh quan, đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp.

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 25/11/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*