Tin An ninh quốc phong

Hiệu quả của Câu lạc bộ phòng chống ma túy khu 4 thôn Man Để xã Tam Hồng

Hiện nay trên địa bàn xã Tam Hồng có 4 mô hình điểm về ANTT, trong đó có 3 CLB tuyên truyền pháp luật về phòng chống tội phạm và TNXH với 71 thành viên. Trong năm 2019, cán bộ, thành viên trong CLB phòng chống ma túy đã phát huy được vai trò giữ gìn ANTT, giúp cho mọi người hiểu thêm về pháp luật, từ đó chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, tích cực hơn trong công tác phòng chống các loại tội phạm và TNXH như tệ nạn ma túy, mại dâm, buôn bán phụ nữ và trẻ em,…

Hiện nay trên địa bàn xã Tam Hồng có 4 mô hình điểm về ANTT, trong đó có 3 CLB tuyên truyền pháp luật về phòng chống tội phạm và TNXH với 71 thành viên. Trong năm 2019, cán bộ, thành viên trong CLB phòng chống ma túy đã phát huy được vai trò giữ gìn ANTT, giúp cho mọi người hiểu thêm về pháp luật, từ đó chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, tích cực hơn trong công tác phòng chống các loại tội phạm và TNXH như tệ nạn ma túy, mại dâm, buôn bán phụ nữ và trẻ em,… Trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, lực lượng công an xã luôn giữ vị trí nòng cốt trong các phong trào và duy trì có hiệu quả các mô hình điểm về ANTT như: mô hình “Làng văn hóa Phù Lưu không có tệ nạn xã hội”, “CLB tuyên truyền pháp luật”, mô hình “ Chi hội phụ nữ thôn Tảo Phú quản lý con em trong gia đình không TNXH”…duy trì hòm thư tố giác tội phạm và thường xuyên củng cố hoạt động của các tổ chức và mô hình điểm về ANTT ở thôn, làng thu hút đông đảo sự tham gia của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.

 

 

Tại hội nghị sơ kết hoạt động mô hình điểm “Câu lạc bộ phòng chống ma túy khu 4 thôn Man Để” năm 2019, các đại biểu đã thảo luận một số vấn đề liên quan đến các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu trnah phòng chống ma túy; công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia phòng chống ma túy.

Trong thời gian tới, Câu lạc bộ tiếp tục nhân rộng mô hình để vận động thêm nhiều thành viên tham gia, tích cực cùng các ban ngành, đoàn thể địa phương trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội.

Anh Đào

 

Ngày đăng: 25/11/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*