Tin Văn Hóa xã hội

Đồng chí Hoàng Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự ngày hội đại đoàn kết với nhân dân thôn Tảo Phú, xã Tam Hồng

Ngày 16/11/2019, Đồng chí Hoàng Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đến dự ngày hội đại đoàn kết với nhân dân thôn Tảo Phú, xã Tam Hồng. Cùng đi có lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện.

Trong năm qua, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, bà con nhân dân thôn Tảo Phú đã hăng hái tham gia và đem lại nhiều kết quả thiết thực. Đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và phát triển, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể thôn đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, hương ước, quy ước của thôn; thi đua lao động trong sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Hiện nay, toàn thôn có 532/556 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 95%. Nhân dân trong thôn đã thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; chính sách dân số và các hoạt động khuyến học, khuyến tài; tình hình an ninh trật tự xã hội luôn được thôn giữ vững.

 

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Văn Dũng đánh giá cao những kết quả mà chính quyền, nhân dân thôn Tảo Phú đã đạt được trong những năm qua. Đồng chí đề nghị, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận thôn cùng các ban, ngành, đoàn thể và các chi hội trên địa bàn thôn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân, động viên bà con tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia hoạt động giám sát, phản biện xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Nhân dân trong thôn cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp, giúp đỡ những hộ còn khó khăn; phấn đấu trên địa bàn không còn hộ nghèo, cận nghèo; làm tốt công tác bình xét gia đình văn hóa, bình xét hộ nghèo... Đồng thời nâng cao hơn nữa hiệu quả của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đảm bảo an ninh trật tự, đẩy lùi tệ nạn xã hội, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng làng xóm khang trang, sạch đẹp.

 

Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Văn Dũng tặng lẵng hoa chúc mừng

cán bộ và nhân dân thôn tảo Phú, xã Tam Hồng

 

Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã tặng lẵng hoa của Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ huyện chúc mừng cán bộ và nhân dân thôn Tảo Phú; Đảng ủy, UBND xã Tam Hồng cũng đã khen thưởng cho 4 tập thể và 26 cá nhân có thành tích trong công tác mặt trận thôn năm 2019.

 

 

Kiều Nguyệt

 

Ngày đăng: 18/11/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*