Tin Văn Hóa xã hội

Yên Lạc với cuộc vận động "Toàn dân chung tay loại bỏ rác thải nhựa"

Thực hiện chủ đề của Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 (từ ngày 1/11-18/11/2019) với chủ đề "Toàn dân chung tay loại bỏ rác thải nhựa", MTTQ từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Yên Lạc đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực và thu được những kết quả bước đầu.

 

Phong trào "Toàn dân chung tay loại bỏ rác thải nhựa" đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội và sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân. Nội dung tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ từ huyện đến cơ sở tổ chức đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên các phương tiện truyền thông đại chúng, qua hệ thống truyền thanh, phát thanh, pano, áp phích, khẩu hiệu; lồng ghép vào các cuộc họp, các diễn đàn trao đổi xây dựng cộng đồng dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các buổi giao lưu văn hóa văn nghệ, sinh hoạt ngoại khóa…

 

 

 

Thông qua các hoạt động tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về tác hại của chất thải nhựa, túi nilon đối với sức khỏe con người, môi trường và nền kinh tế - xã hội ý thức của nhân dân đã chuyển biến tích cực. MTTQ, các hội, đoàn thể từ huyện đến cơ sở và các khu dân cư trên địa bàn huyện đã duy trì hiệu quả “Ngày toàn dân tham gia tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm”; mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”; mô hình “5 không, 3 sạch”; huy động nhân dân trang bị và sử dụng thùng rác gia đình, phân loại rác ngay tại nhà và vận chuyển về nơi xử lý theo quy định. Đồng thời tổ chức vận động người tiêu dùng từ bỏ hành vi, thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần, phân loại, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa, tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; khuyến khích sử dụng bao bì, túi đựng nhiều lần; vận động các hộ kinh doanh và người dân khu vực dân cư cam kết không xả thải ra môi trường. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo cũng được xây dựng, đưa vào hoạt động thu hút sự tham gia nhiệt tình của nhân dân như mô hình Nói không với rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon”, “xây dựng thôn, tổ dân phố xanh – sạch – đẹp”, mô hình “nhà sạch vườn xanh”, công trình “Đường hoa tri ân” … 

Thu Hằng

 

 

Ngày đăng: 15/11/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*