Tin An ninh quốc phong

Các trường học trên địa bàn huyện Yên Lạc thực hiện tốt nội dung tuyên truyền về luật ATGT

Các trường học trên địa bàn huyện Yên Lạc thực hiện tốt nội dung tuyên truyền về luật ATGT

 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị của Ban Bí thư và Nghị quyết của Chính phủ về đảm bảo trật tự, ATGT, thực hiện tốt nội dung chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và ngành giáo dục về hưởng ứng Tháng hành động an toàn giao thông năm 2019 và năm học 2019-2020, thời gian qua, nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng về an toàn giao thông, các trường học trên địa bàn huyện Yên Lạc đã đổi mới, đa dạng và thực tiễn hóa hình thức giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường.  

 

Nhiều nội dung tuyên truyền về luật ATGT được các nhà trường lồng ghép vào môn học, trong lễ chào cờ đầu tuần, các chương trình giáo dục ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ với nhiều hình thức khác nhau phù hợp với từng lứa tuổi, bậc học. Đồng thời, phối hợp với các cấp chính quyền, đoàn thể trên địa bàn tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân, nhất là cha mẹ học sinh trong việc tuân thủ các quy định của Luật An toàn giao thông.

 

 

Song song với công tác giảng dạy, công tác quản lý, giám sát, đánh giá hành vi tham gia giao thông hàng ngày của học sinh cũng được các nhà trường hết sức coi trọng với sự kết hợp chặt chẽ giữa giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Việc đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền An toàn giao thông cho học sinh trong nhà trường đã giúp các thế hệ tương lai của đất nước những kiến thức và kỹ năng thiết thực. Thông qua những bài học thực tiễn các em học sinh đã nâng cao ý thức và nghiêm chỉnh tuân thủ những quy định về an toàn giao thông, từ đó hình thành thói quen, hành vi, kỹ năng tham gia giao thông văn minh và an toàn để tự bảo vệ bản thân, góp phần vào mục tiêu giảm thiểu số vụ TNGT và hạn chế thiệt hại do TNGT gây ra, xây dựng một xã hội giao thông an toàn và văn minh./.

Thu Hằng

 

 

 

 

Ngày đăng: 12/11/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*