Thông tin cần biết

Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 16 thửa đất ở tại khu đồng Rút Kho, thôn Gia Phúc và 09 thửa đất ở tại khu đồng Lòng Ngòi, thôn Hội Trung, xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc

Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 16 thửa đất ở tại khu đồng Rút Kho, thôn Gia Phúc và 09 thửa đất ở tại khu đồng Lòng Ngòi, thôn Hội Trung, xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc

 

Xem chi tiết tại đây

 

Ban Biên tập

 

Ngày đăng: 06/11/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục