Thời sự tổng hợp

Yên Lạc học tập trực tuyến quán triệt triển khai các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 5/11/2019, các đồng chí là cán bộ chủ chốt của huyện Yên Lạc đã tham dự hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt triển khai các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức.

 

          Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư huyện ủy Yên Lạc; Hoàng Văn Dũng – Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Xuân Thông – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc huyện; Trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể huyện; các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các báo cáo viên cấp huyện…

 

 

Tại  hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Viết Thông – Tổng thư ký, Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ chính trị về “Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”; Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị “Về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”; Quy định số 205 ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị “về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”; Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII “về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới”…

 

 

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông tin nhanh về kết quả Hội nghị lần thứ XI Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh những tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác.

Thông qua hội nghị giúp cán bộ, đảng viên nắm vững và hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị được Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định,  Chỉ thị của Trung ương trên địa bàn tỉnh về hể chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài; chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới.

          Sau Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể trên địa bàn huyện Yên Lạc sẽ tiến hành xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu nội dung các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ướng Đảng khóa XII và các kế hoach của Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị mình./.

Thu Hằng

 

Ngày đăng: 05/11/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*