Xây dựng nông thôn mới

Xã Tam Hồng đẩy nhanh tiến độ cải tạo cống, rãnh thoát nước khắc phục ô nhiễm môi trường

Tranh thủ cơ chế hỗ trợ của tỉnh và huyện, huy động nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước và cùng với ý thức vệ sinh môi trường của người dân được nâng cao đã giúp cho các trục đường làng, ngõ xóm trên địa bàn xã Tam Hồng không còn tình trạng mất vệ sinh do tù đọng nước thải sinh hoạt khu dân cư, tạo cho diện mạo nông thôn mới ở xã thêm khang trang, sạch, đẹp, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân địa phương.

Đ/c Nguyễn Văn Khước - PCT UBND tỉnh kiểm tra thực tế tiến độ cải tạo, xây dựng rãnh thoát nước
tại thôn Lâm Xuyên 1, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc

 

 

Chủ trương hỗ trợ, huy động nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải, từ đó khắc phục ô nhiễm môi trường, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp là chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân của tỉnh và huyện Yên Lạc nhằm huy động sự vào cuộc của nhân dân để nâng cao tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Thực hiện chủ trương này, xã Tam Hồng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các thôn và cán bộ, nhân dân biết về cơ chế hỗ trợ và hưởng ứng thực hiện. UBND các xã đã tổ chức điều tra, thống kê, khảo sát hiện trạng các tuyến rãnh thoát nước thải trong khu dân cư, đồng thời căn cứ vào Quyết định phê duyệt, ban hành Thiết kế - dự toán mẫu cống, rãnh thoát nước thải của tỉnh để xây dựng phương án cải tạo và huy động đóng góp trong nhân dân. UBND xã cũng ưu tiên triển khai ở các tuyến rãnh thực sự bức xúc về vấn đề ô nhiễm môi trường do hệ thống cống, rãnh thoát nước trong các khu dân cư. Kết quả đã có 62 ngõ (xóm) họp lấy ý kiến của các hộ dân và thống nhất chủ trương xây dựng rãnh thoát nước. Tổng chiều dài rãnh thoát nước được đăng ký triển khai xây dựng và đề xuất hỗ trợ lên đến hơn 6.000 m. Hiện nay, xã Tam Hồng đã tiến hành xây dựng xong 45 tuyến ngõ (xóm) rãnh thoát nước với chiều dài được nghiệm thu là 4.500 m. UBND xã cũng đã thanh toán kinh phí hỗ trợ hơn 1.900 triệu đồng cho 37 ngõ (xóm) hoàn thiện việc thi công xây dựng. Trong quá trình triển khai xây dựng, xã có thêm 02 ngõ xóm đăng ký triển khai xây dựng rãnh thoát nước. Hiện xã đang đề nghị huyện, tỉnh hỗ trợ tiếp số ngõ xóm gặp khó khăn trong vấn đề tiêu thoát nước và ứ đọng nước thải đảm bảo tiêu chí môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

 

Tranh thủ cơ chế hỗ trợ của tỉnh và huyện, huy động nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước và cùng với ý thức vệ sinh môi trường của người dân được nâng cao đã giúp cho các trục đường làng, ngõ xóm trên địa bàn xã Tam Hồng không còn tình trạng mất vệ sinh do tù đọng nước thải sinh hoạt khu dân cư, tạo cho diện mạo nông thôn mới ở xã thêm khang trang, sạch, đẹp, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân địa phương.

 

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 04/11/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*