Thông tin văn bản

Kế hoạch: Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện Yên Lạc năm 2019

Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện Yên Lạc năm 2019
Ngày đăng: 23/10/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*