Thời sự tổng hợp

Yên Lạc triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019

Yên Lạc triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019

Nhằm tạo nguồn lực giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời thiết thực chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện Yên Lạc đã triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019 tới tất cả các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình trên địa bàn xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện.

 

 

 

Theo đó, việc vận động, đóng góp, ủng hộ nghèo nghèo sẽ được tập trung trong Tháng cao điểm từ ngày 21/10/2019  đến ngày 20/11/2019. Mức vận động đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động có hưởng lương ủng hộ ít nhất 01 ngày lương; người lao động trong các doanh nghiệp ủng hộ ít nhất 01 ngày thu nhập. Với hộ phi nông nghiệp, tối thiểu 30.000 đồng/hộ và với hộ nông nghiệp, mức vận động sẽ tối thiểu 10.000 đồng/hộ. Toàn bộ số tiền ủng hộ, đóng góp của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng trên địa bàn huyện sẽ được chuyển vào tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ huyện mở tại Kho bạc Nhà nước huyện.  Ngoài ủng hộ bằng tiền vào Quỹ “Vì người nghèo”, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm có thể liên hệ, phối hợp với MTTQ huyện và các xã, thị trấn để ủng hộ, hỗ trợ trực tiếp cho các hộ nghèo. 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 22/10/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*