Thời sự tổng hợp

Lãnh đạo UBND huyện tiếp công dân định kỳ tháng 10

Ngày 21/10/2019, đồng chí Đồng chí Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Trần Thanh Thọ đã có buổi chủ trì tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân huyện.


   Cùng dự buổi tiếp công dân có đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành của huyện; lãnh đạo các xã Tề Lỗ, Yên Phương, Bình Định, Trung Hà và Thị trấn Yên Lạc.

         Tại buổi tiếp công dân đồng chí Đồng chí Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Trần Thanh Thọ đã tiếp 8 lượt công dân đề nghị, kiến nghị xem xét giải quyết một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, tài chính ngân sách như: xem xét và giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đã mua đất tại khu vực ao Thanh Cát và ao Thường Trực ở xã Yên Phương từ năm 1993; có phương án hợp lý nhằm cấp đất bồi thường GPMB và cấp giấy chứng nhận QSD đất cho gia đình ông Nguyễn Đình Kỳ ở xã Tề Lỗ tại khu vực Hòa Vục theo như ý kiến chỉ đạo của tỉnh, huyện; xử lý, giải quyết dứt điểm việc lấn chiếm đất đai và tranh chấp của một số hộ dân thuộc thôn Cung Thượng, xã Bình Định và Thị trấn Yên Lạc… Ông Nguyễn Văn Tổn ở thôn Lâm Xuyên, xã Tam Hồng đề nghị huyện và xã rà soát và làm rõ quy trình cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất và việc cưỡng chế đất đai của gia đình ông có đúng với quy trình pháp luật hay không. Ông Lê Văn Chặc đề nghị huyện, xã Trung Hà xem xét, giải quyết dứt điểm vấn đề tài chính thu – chi của Chi bộ thôn 7 xã Trung Hà những năm 2004-2009.

 

 

          Cũng tại buổi làm việc, gia đình ông Nguyễn Văn Thóc thôn Yên Thư, xã Yên Phương có khiếu nại và không đồng ý với ý kiến trả lời của UBND xã Yên Phương về việc giải quyết kiến nghị của gia đình liên quan đến việc thuê, đấu thầu đất công ích của dân do HTX Yên Thư và UBND xã Yên Phương đứng ra tổ chức cũng như việc chấp hành những nội dung quyết định bản án của tòa án đưa ra…

Sau khi nghe ý kiến, phản ánh của công dân, lãnh đạo các xã Tề Lỗ, Yên Phương, Bình Định, Trung Hà và Thị trấn Yên Lạc, đại diện các cơ quan, ban, ngành của huyện đã báo cáo tình hình tiếp thu, giải quyết kiến nghị của công dân.

Qua các ý kiến khiếu nại, phản ánh, kiến nghị, đề nghị của công dân; trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ và trao đổi thẳng thắn, xem xét thấu đáo, Đồng chí Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Trần Thanh Thọ đã trực tiếp trả lời, giải thích cụ thể theo từng nội dung mà công dân đưa ra theo thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành liên quan cùng với các xã, thị trấn phối hợp giải quyết các vụ việc theo kết luận của tỉnh, của huyện đúng tiến độ, thời hạn đã đưa ra, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Trần Thanh Thọ - Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện cũng ghi nhận các ý kiến phản ảnh, kiến nghị, đề nghị và tiếp nhận đơn của công dân trực tiếp gửi tại buổi tiếp công dân. Các trường hợp còn vướng mắc về thủ tục, trình tự sẽ đề nghị ngành chức năng khẩn trương tháo gỡ khó khăn, sớm giải quyết, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của công dân./.

 

Thu Hằng

 

 

Ngày đăng: 21/10/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*