Tin kinh tế

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2019

Chiều ngày 16/10, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Yên Lạc tổ chức hội nghị thường kỳ, nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý III, đề ra phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2019. Đồng chí Trần Thanh Thọ - TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện chủ trì hội nghị.

Trong quý III năm 2019, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã chỉ đạo kịp thời các ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác cho vay tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để sản xuất kinh doanh, góp phần vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Kết quả huy động vốn đến nay đạt 328 tỷ 524 triêu đồng, trong đó nhận ủy thác tại địa phương 32 tỷ 376 triệu đồng, vốn huy động tại địa phương từ tổ chức, cá nhân là 26 tỷ 070 triệu đồng, qua tổ tiết kiệm và vay vốn được 14 tỷ 574 triệu đồng. Tổng dư nợ tính đến ngày 30/9 đạt 320 tỷ 645 triệu đồng với 9.432 hộ dư nợ. Chất lượng tín dụng được đảm bảo, tỷ lệ nợ quá hạn giảm còn 0,33% tổng dư nợ…. Hiện tổng dư nợ ủy thác thông qua 4 tổ chức hội của huyện đạt 319 tỷ 426 triệu đồng. Nhìn chung, nguồn vốn tín dụng chính sách đã đáp ứng một phần nhu cầu vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh của các đối tượng chính sách…

 

 

 

Trong quý IV/2019, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện xác định: Tiếp tục tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của trung ương, tỉnh, huyện đối với việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, đảm bảo đúng quy định; tiếp tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ và cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn; rà soát nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách để bình xét cho vay, đảm bảo đúng đối tượng, phát huy hiệu quả nguồn vốn; chỉ đạo xử lý tốt nợ đến hạn, đôn đốc thu nợ quá hạn; tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt các nguồn vốn vay, giải ngân vốn vay đúng đối tượng, tiếp tục tuyên truyền các chính sách vay vốn ưu đãi, vận động người dân tham gia gửi tiết kiệm …

Anh Đào

 

Ngày đăng: 17/10/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*