Thời sự tổng hợp

Đồng chí Bí thư huyện ủy tiếp công dân định kỳ tháng 10/2019

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc thực hiện tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, ngày 10/10/2019 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư huyện ủy Yên Lạc đã tiếp công dân định kỳ tháng 10/2019.

 

Cùng dự có đại  diện lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành của huyện, lãnh đạo các xã Yên Phương, Trung Nguyên, Đồng Cương và Thị trấn Yên Lạc.

 

 

 

Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Bí thư huyện ủy Nguyễn Văn Hùng đã tiếp 4 lượt công dân (trong đó có 1 lượt đoàn 5 người đại diện cho 13 hộ dân thôn Xuân Chiếm xã Trung Nguyên) đề nghị, kiến nghị xem xét giải quyết một số vấn đề liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cũng tại buổi tiếp công dân, các hộ dân thuộc Đội 2, thôn Xuân Chiếm, xã Trung Nguyên đề nghị huyện Yên Lạc và xã Trung Nguyên giải quyết dứt điểm vấn đề diện tích đất của các hộ dân cho UBND xã thuê giai đoạn 2004 – 2013 theo Nghị định 64 (hiện tại vẫn đang được Doanh Nghiệp Thu Thành sử dụng) đã hết thời hạn thuê đất nhưng xã vẫn chưa bàn giao lại đất cho các hộ dân để các hộ dân sản xuất…

Sau khi nghe ý kiến, phản ánh của công dân, lãnh đạo các xã, thị trấn và đại diện các cơ quan, ban, ngành của huyện đã báo cáo tình hình tiếp thu, giải quyết kiến nghị của công dân.

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ và trao đổi thẳng thắn, xem xét thấu đáo, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư huyện ủy Yên Lạc đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị, đề nghị của công dân; đồng thời giao trách nhiệm cho UBND các xã, thị trấn và chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan cùng UBND các xã, thị trấn giải quyết vụ việc đúng quy định của pháp luật, thống nhất tiến độ, thời hạn báo cáo kết quả giải quyết dứt điểm các vụ việc của công dân, đặc biệt là các đề nghị, kiến nghị kéo dài, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân./.

    Thu Hằng

 

 

Ngày đăng: 10/10/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*