Tin An ninh quốc phong

Yên Lạc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng & An ninh đối tượng 4 năm 2019

Sáng ngày 02/10/2019, tại Ban CHQS huyện, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Yên Lạc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 4. Dự lễ khai mạc có đồng chí Trần Thanh Thọ - TVHU, Phó Chủ tịch TT UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng GDQP & An ninh huyện; lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện; các thành viên trong Hội đồng giáo dục Quốc phòng & An ninh huyện và đông đảo các đồng chí học viên là cán bộ, công chức, viên chức quản lý, đảng viên trong các cơ quan, tổ chức của huyện, đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn.

 

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Trần Thanh Thọ - TVHU, Phó Chủ tịch TT UBND huyện nhấn mạnh việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức lý luận cơ bản, những quan điểm của Đảng về QP&AN, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc gắn với phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Các học viên cần vận dụng sáng tạo có hiệu quả giữa lý luận với thực tiễn, góp phần xây dựng huyện nhà giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về QP&AN. Để khóa học đạt kết quả cao, đồng chí yêu cầu đối với ban tổ chức lớp học cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí giảng viên, chuẩn bị đầy đủ nội dung giáo án, gắn lý luận với thực tiễn; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để đảm bảo giảng dạy, cấp chứng chỉ tốt nghiệp cho các học viên. Đối với học viên cần xác định rõ trách nhiệm khi tham gia lớp học, chấp hành nghiêm những nội quy, quy định lớp học…

 

 

Trong thời gian 02 ngày, các học viên được  nghe truyền đạt 04 chuyên đề: Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh; đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với QP-AN trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nội dung cơ bản của Luật quốc phòng an ninh quốc gia, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật dân quân tự vệ, Luật biên giới quốc gia, Luật biển Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên.

Anh Đào

 

Ngày đăng: 03/10/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*