Xây dựng nông thôn mới

Yên Lạc chú trọng thực hiện tiêu chí tổ chức sản xuất trong xây dựng NTM

Hình thức tổ chức sản xuất là tiêu chí số 13 trong 19 tiêu chí xây dựng NTM. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng được huyện đánh giá cần ưu tiên thực hiện. Nhìn lại những kết quả đã đạt được trong 10 năm thực hiện mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM cho thấy tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất có vai trò quan trọng góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, giải quyết đầu ra cho sản phẩm, tạo điều kiện hoàn thành tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo và thu nhập, thúc đẩy kinh tế - xã hội ở các xã, thị trấn và trên địa bàn huyện phát triển.

 

         Để thực hiện tốt tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất, thời gian qua, huyện Yên Lạc đã triển khai nhiều giải pháp đột phá, trong đó chú trọng mối liên kết giữ doanh nghiệp – HTX- nông dân, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp. UBND huyện tập trung chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả theo hướng nông nghiệp sạch và bền vững. Chú trọng chuyển đổi phương thức sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức lại sản xuất của các HTX, đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại vào sản xuất, hướng tới tăng năng suất lao động, hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước xây dựng nhãn hiệu, quảng bá thương hiệu sản phẩm nông nghiệp của huyện nhà. Đồng thời, huyện cũng chỉ đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể, các xã thị trấn triển khai các phong trào thi đua trong sản xuất, phát huy trí tuệ của người dân, đổi mới cách nghĩ, cách làm, phát huy sáng kiến mới trong sản xuất nông nghiệp. Thực hiện sản xuất theo quy mô lớn theo chuỗi giá trị, có sự liên kết 4 nhà trong hỗ trợ đầu vào và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Tính đến thời điểm này, huyện Yên Lạc đã triển khai một số mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản xuất bước đầu cho hiệu quả kinh tế như mô hình sản xuất chuối tiêu hồng ở xã Liên Châu, rau sạch ở Đại Tự, Hồng Phương, Liên Châu; trồng ớt xuất khẩu ở Nguyệt Đức; chăn nuôi gia công lợn, gà liên kết với doanh nghiệp tại xã Liên Châu; mô hình chăn nuôi bò sữa ở các xã vùng bãi như Hồng Châu, Liên Châu, Trung Hà…

 

Mô hình sản xuất rau an toàn tại HTX NN Trung Nha (Hồng Phương)

 

          Với cách làm thiết thực, hướng đi đúng đắn trong việc tổ chức sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân, được đông đảo người dân đồng tình hưởng ứng, đến nay 100% các HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện đã chuyển đổi và đi vào hoạt động có hiệu quả theo luật HTX năm 2012 gồm  26 HTX dịch vụ nông nghiệp, 11 HTX chăn nuôi, 3 HTX trồng trọt, 20 HTX nông nghiệp giải thể chuyển sang hoạt động sang mô hình tổ hợp tác. Cùng với sự giúp sức của nhà nước, những năm qua các HTX trên địa bàn đã tự thân chủ động xây dựng phương án kinh doanh, tổ chức những dịch vụ cung ứng cho thành viên theo hướng phát triển ổn định và bền vững. Trong đó các ngành nghề kinh doanh dịch vụ được các HTX lựa chọn chủ yếu là cung ứng giống, phân bón, thuốc BVTV, bảo vệ đồng ruộng kết hợp vệ sinh môi trường. Có 2 HTX nông nghiệp lựa chọn mô hình sản xuất nông nghiệp kiểu mới chuyên sản xuất rau sạch.

           Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện chuyển đổi theo hướng tích cực. Hiệu quả của các mô hình tổ chức sản xuất góp phần tích cực trong việc nâng cao giá trị sản xuất ngành nông nghiệp và thu nhập của người dân. Tính đến thời điểm này, mức thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn toàn huyện đạt 46,5 triệu đồng/người/năm (tăng 29 triệu đồng so với năm 2010),  tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,18%./.

 

                                                                                                                                                                         Thu Hằng

 

 

 

Ngày đăng: 02/10/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*