Thông tin Xuất khẩu lao động

Thông báo của Sở LĐ-TB&XH về việc tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Thông báo của Sở LĐ-TB&XH về việc tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản.

 

 

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 27/09/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*