Đưa NQ của Đảng vào cs

Hội CCB huyện Yên Lạc: Thực hiện Chỉ thị 05 gắn với phong trào thi đua “CCB gương mẫu”

Học tập, làm theo Bác gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, thời gian qua, các cấp Hội CCB huyện Yên Lạc đã phát động phong trào sâu rộng đến 100% cán bộ, hội viên CCB và được cán bộ, hội viên tích cực tham gia thực hiện hiệu quả. Từ đó, các cấp hội đã tạo động lực thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

 

Hội CCB các cấp huyện Yên Lạc có hơn 10.000 hội viên, trong đó có hơn 2.000 cán bộ hội viên là Đảng viên. Xác định tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và bảo vệ nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu, các tổ chức Hội cựu chiến binh trong toàn huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân chấp hành tốt đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện hương ước, quy ước ở khu dân cư, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; Xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Hàng năm, Hội Cựu chiến binh huyện Yên Lạc đều đưa nội dung đăng ký học tập chuyên đề từng năm về tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đưa vào chương trình công tác và là nội dung sinh hoạt định kỳ của các cấp Hội gắn với thực hiện Nghị quyết TW4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Phát huy ý chí tự lực tự cường vượt khó vươn lên, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, Hội CCB huyên Yên Lạc đã duy trì hiệu quả gần 800 mô hình kinh tế hiệu quả do CCB làm chủ, tạo việc làm cho gần 5000 lao động với mức thu nhập từ 4 – 8 triệu đồng/người/tháng; các CCB tích cực tham gia ủng hộ quỹ “Nghĩa tình đồng đội” được 471 triệu đồng; xây dựng, sửa chữa 17 nhà cho hội viên nghèo. Đồng thời, ủng hộ hơn 1,4 tỷ đồng cho các quỹ do địa phương phát động. Trong phong trào nâng cao chất lượng xây dựng NTM và xây dựng cống rãnh thoát nước bảo vệ môi trường, Hội CCB đã vận động hội viên đóng góp và ủng hộ gần 11,8 tỷ đồng.

 

 

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Hội, thời gian tới, Hội CCB huyện Yên Lạc sẽ tiếp tục triển khai phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, trong đó gắn với xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh. Tập trung tổ chức xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân. Tạo điều kiện cho hội viên CCB phát triển kinh tế, phát huy vai trò tích cực của hội trên các mặt đời sống xã hội, góp phần làm lan tỏa việc học tập, làm theo Bác trong các tầng lớp nhân dân.

Kiều Nguyệt 

 

 

Ngày đăng: 27/09/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*