Tin kinh tế

Yên Lạc cơ bản tổ chức đấu thầu xong các công trình mới năm 2019

9 tháng đầu năm giá trị xây dựng cơ bản của huyện đạt 1.033,7 tỷ đồng, đạt 76,8% kế hoạch năm và tăng 13,5% so với cùng kỳ 2018.

9 tháng đấu năm 2019, Yên Lạc cơ bản đã tổ chức đấu thầu xong các công trình dự kiến khởi công mới theo kế hoạch đầu tư công trong năm 2019. Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư đã phân bổ đạt 74,1%. Các dự án công trình hoàn thành được huyện nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Trong quản lý quy hoạch xây dựng, huyện đã cấp 58 giấy phép xây dựng nhà ở tư nhân, trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương quy hoạch 16 địa điểm dự án và thực hiện phê duyệt 04 địa điểm theo thẩm quyền phân cấp. Huyện triển khai thực hiện dự án đặt tên đường phố thị trấn Yên Lạc, lập đề án quy hoạch đô thị loại V xã Nguyệt Đức và thị trấn Yên Lạc, đồng thời xúc tiến thực hiện các dự án như: Khu đô thị sinh thái Đầm Khanh; Khu đô thị Piceza; Khu đô thị Tề Lỗ - Trung Nguyên; Khu đô thị tại xã Trung Nguyên, Bình Định và thị trấn Yên Lạc. Nhờ vậy, 9 tháng đầu năm giá trị xây dựng cơ bản của huyện đạt 1.033,7 tỷ đồng, đạt 76,8% kế hoạch năm và tăng 13,5% so với cùng kỳ 2018.

 

 

3 tháng cuối năm 2019, huyện Yên Lạc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020; tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình và công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn.

                                                                         Trần Biển

 

Ngày đăng: 26/09/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*