Thời sự tổng hợp

Yên Lạc hơn 1.000 trường hợp tự tháo dỡ hành lang ATGT

Để tiếp tục triển khai các biện pháp giải tỏa, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT, huyện Yên Lạc đang chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa phong trào đấu tranh với các hành vi vi phạm đến từng chi bộ, thôn, xóm, hộ gia đình, qua đó huy động quần chúng nhân dân tham gia và kiểm điểm rõ những hộ gia đình, cá nhân vi phạm để làm gương cho công tác đảm bảo trật tự ATGT đường bộ.

Trước khi thực hiện Kế hoạch số 1919/KH-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về giải tỏa các vi phạm hành lang ATGT, thiết lập kỷ cương trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh, huyện Yên Lạc có 1.452 trường hợp vi phạm hành lang ATGT cần phải giải tỏa và tập trung chủ yếu ở các xã: Đồng Văn, Tề Lỗ, Trung Nguyên, Đồng Cương, Bình Định, Tề Lỗ, Yên Đồng, Tam Hồng, Nguyệt Đức và thị trấn Yên Lạc. Đến nay, sau 02 năm thực hiện, với sự vào cuộc chỉ đạo tích cực của các cấp ủy Đảng, Chính quyền từ huyện đến cơ sở, Yên Lạc đã vận đồng được 1.016 trường hợp tự tháo dỡ, giải tỏa bắt buộc xong 367 trường hợp, còn 60 trường hợp (chiếm 4%) vi phạm hành lang ATGT đang tiếp tục giải quyết. Có được kết quả trên là do huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các trường hợp vi phạm tự giác thực hiện tháo dỡ, di dời bằng các hình thức phong phú và đa dạng, tổ chức ký cam kết tự giác tháo dỡ hành lang ATGT đến các hộ gia đình. Toàn huyện đã treo 410 chiếc băng zôn, khẩu hiệu, pano ápphic tuyên truyền; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh huyện và xã với hơn 810 lượt; tuyên truyền quán triệt nội dung Kế hoạch giải tỏa ATGT đến cán bộ, đảng viên và nhân dân được 40 hội nghị. Qua công tác tuyên truyền, vận động, các cấp, đoàn thể đã phổ biến kịp thời kiến thức pháp luật về ATGT đường bộ đến các tầng lớp nhân dân, tạo ý thức tự giác thực hiện tháo dỡ vi phạm trả lại mặt bằng và cảnh quan ATGT. UBND huyện và các xã cũng đã vận động được 995 hộ vi phạm ký cam kết không vi phạm, tái phạm. Nhờ vậy, tình trạng vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ đã có những chuyển biến tích cực, số hộ còn vi phạm đang được huyện và các địa phương kiên quyết giải tỏa triệt để; lòng đường và vỉa hè cơ bản đã thông thoáng, các phương tiện lưu thông được thuận lợi và đảm bảo ATGT, cảnh quan đô thị được cải thiện.

 

 

Tuy nhiên hiện nay, khó khăn trong giải tỏa hành lang ATGT tại các xã có làng nghề như: Đồng Văn, Tề Lỗ, Trung Nguyên và thị trấn Yên Lạc là hàng hóa kinh doanh thường cồng kềnh có trọng lượng rất lớn, nên việc thuê phương tiện để bốc dỡ, giải tỏa hay là sau bốc dỡ, tịch thu cũng không có địa điểm để chứa và tập kết. Huyện kiến nghị với UBND tỉnh đầu tư trang bị đầy đủ các hệ thống máy móc chuyên dùng như: cần cẩu tải tọng lớn, máy múc, xe nâng, xe ô tô …cho lực lượng thanh tra giao thông tỉnh để lực lượng này có thể hỗ trợ cho huyện trong quá trình thực hiện giải tỏa tại các xã có làng nghề.

Để tiếp tục triển khai các biện pháp giải tỏa, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT, huyện Yên Lạc đang chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa phong trào đấu tranh với các hành vi vi phạm đến từng chi bộ, thôn, xóm, hộ gia đình, qua đó huy động quần chúng nhân dân tham gia và kiểm điểm rõ những hộ gia đình, cá nhân vi phạm để làm gương cho công tác đảm bảo trật tự ATGT đường bộ.

                                                                                    

  Trần Biển

 

Ngày đăng: 24/09/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*