Đưa NQ của Đảng vào cs

Yên Lạc triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng năm 2021, huyện Yên Lạc sẽ chỉ đạo các phòng, ban, ngành trên địa bàn thực hiện tập trung vào cải cách thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch

Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, huyện Yên Lạc đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung quán triệt và triển khai cụ thể các nội dung của Nghị quyết nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển sản xuất và kinh doanh có hiệu quả. Huyện thực hiện đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh và cắt giảm danh mục mặt hàng, các thủ tục hành chính về kiểm tra chuyên ngành. Trong thanh toán để thu các khoản học phí, viện phí, tiền điện, UBND huyện đã chỉ đạo 100% các trường học, bệnh viện, công ty điện, các công ty viên thông, bưu chính trên địa bàn phối hợp với các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Trung tâm hành chính công của huyện và bộ phận một cửa của các xã, thị trấn đã giải quyết tốt các thủ tục hành chính đảm bảo nhanh, gọn các thủ tục, hồ sơ; Chi cục Thuế huyện đã hỗ trợ tốt các doanh nghiệp kê khai thuế và nộp thuế, phí, lệ phí qua mạng… đã giúp cho các doanh nghiệp, người dân tiết kiệm được thời gian, công sức và tiền bạc. Huyện chỉ đạo các cơ quan, các xã, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi, không gây phiền hà, sách nhiễu đối với doanh nghiệp khi liên hệ thuê đất để xây dựng cơ sở sản xuất, cửa hàng giới thiệu sản phẩm và tiếp cận với các nguồn vốn để thu hút đầu tư mở rộng sản xuất. Huyện cũng thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp trong hỗ trợ dạy nghề, tư vấn xuất khẩu lao động, giới thiệu việc làm, qua đó đã giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động.

 

 

 

Nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, UBND huyện đã có biện pháp kịp thời để tháo gỡ, qua đó giúp cho các doanh nghiệp duy trì và thúc đẩy phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng năm 2021, huyện Yên Lạc sẽ chỉ đạo các phòng, ban, ngành trên địa bàn thực hiện tập trung vào cải cách thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch.

                                                                                        

   Trần Biển

 

Ngày đăng: 23/09/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*