Tin An ninh quốc phong

Huyện Yên Lạc nhân rộng mô hình toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Xác định xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, nhất là ở vùng nông thôn, những năm qua, huyện Yên Lạc đã có nhiều cách làm sáng tạo, xây dựng được nhiều mô hình hiệu quả, huy động sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền cơ sở và quần chúng nhân dân tích cực tham gia vào công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

 

 

Những năm gần đây, xã Hồng Phương được đánh giá là một địa phương có tình hình an ninh trật tự ổn định, số vụ việc vi phạm pháp luật giảm đáng kể. Có được những kết quả đó là do sự vào cuộc của các cấp, các ngành tích cực tuyên truyền tác hại của ma túy, cảnh báo những thủ đoạn, hành vi của các đối tượng phạm tội nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân. Để vận động người dân cùng tham gia công tác phòng chống tội phạm, Ủy ban nhân dân xã Hồng Phương đã triển khai mô hình “Xã Hồng Phương không có ma túy” với sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, trong đó lực lượng công an làm nòng cốt, bám sát địa bàn, người dân là tai mắt, kịp thời có biện pháp phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tham gia mô hình này, 100% hộ dân ký cam kết không vận chuyển, tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép các chất ma túy; mỗi gia đình, mỗi người dân thực hiện tốt 3 không "không giữ, không thử, không mua bán ma túy"; thực hiện nghiêm 4 giữ "giữ người, giữ của, giữ xóm làng, giữ tình thương"; tuyên truyền cho mọi người dân hiểu về tác hại của ma túy; tăng cường công tác giáo dục con em, học sinh, sinh viên về những kiến thức cần thiết để không vướng vào tệ nạn ma túy. Phát huy hiệu quả của mô hình, trong năm 2018, công an xã Hồng Phương đã phối hợp các đội nghiệp vụ Công an huyện Yên Lạc kiểm tra và đưa 02 đối tượng sử dụng ma túy vào quản lý giáo dục theo Nghị định 111/CP, lập hồ sơ đưa 01 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Tình hình an ninh trật tự của xã được đảm bảo, nhân dân yên tâm tập trung phát triển kinh tế, đời sống văn hóa tinh thần được nâng lên. Mô hình “Xã Hồng Phương không có ma túy” là một trong nhiều mô hình đang được huyện nhân ra diện rộng. Hiện nay trên địa bàn huyện Yên Lạc đang duy trì có hiệu quả 21 mô hình an ninh trật tự, trên 1.700 tổ liên gia tự quản và gần 170 tổ hòa giải cơ sở. Qua đó đã cung cấp nhiều tin báo tố giác tội phạm từ quần chúng nhân dân, giúp lực lượng công an điều tra, trấn áp nhiều đối tượng phạm tội.

Tình hình an ninh trật tự tại các vùng nông thôn ngày càng có chiều hướng phức tạp, việc nhân rộng các mô hình điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn huyện Yên Lạc đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân trước các hành vi vi phạm pháp luật, chủ động trong công tác đấu tranh, phòng ngừa với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng giữ gìn và đảm bảo an ninh nông thôn./.

Kiều Nguyệt

 

Ngày đăng: 23/09/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*