Thời sự tổng hợp

Yên Lạc tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020 và 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020

Yên Lạc tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020 và 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020

 

           

           Sáng ngày 17/9/2019, Huyện ủy Yên Lạc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới 2010-2020. Dự hội nghị có đồng chí Phan Tuệ Minh – GĐ Sở Tài nguyên & Môi trường, thành viên BCĐ xây dựng NTM của tỉnh; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Huyện ủy Yên lạc; đồng chí Hoàng Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Xuân Thông – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

 

Từ đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020, BCH Đảng bộ huyện Yên Lạc đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị các cấp đạt được những kết quả nổi bật. Việc triển khai thực hiện các nghị quyết được thực hiện bài bản, được cụ thể hóa bằng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án chuyên đề… tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đảng bộ huyện đã chủ động trong công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng.  Cán bộ, đảng viên có bản lĩnh vững vàng, cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp của địa phương, cơ quan, đơn vị, bức xúc của nhân dân; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, trong phê bình và tự phê bình… Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cuả Bộ chính trị có hiệu quả thiết thực, từng bước đi vào chiều sâu, đã có nhiều gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, nâng cao năng nực, ý thức trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức…  góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội các cấp.  Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên chuyển biến rõ rệt. Hệ thống chính trị từng bước được củng cố, tổ chức bộ máy được kiện toàn, sắp xếp lại đồng bộ, tinh gọn, hiệu quả với tỷ lệ biên chế được tinh giản đạt 48,2%KH (97 biên chế), tỷ lệ cán bộ hoạt động không chuyên trách được tinh giản đạt 101,1%KH với 938/929 người và tinh giản được 154 phó trưởng thôn, tổ phó tổ dân phố. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được cơ cấu lại hợp lý, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác kiểm tra giám sát cõ những chuyển biến tích cực. Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên, Việc xem xét, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Công tác thi đua khen thưởng trong Đảng thời gian qua có nhiều đổi mới. Hệ thông dân vận từ huyện đến cơ sở được củng cố kiện toàn và hoạt động hiệu quả. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 95%; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân đạt 89%...

 

 

 

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2020 của huyện Yên Lạc cho thấy các xã trong huyện đã thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đưa ra nhiều cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình của địa phương trong việc triển khai thực hiện, đưa Yên Lạc trở thành huyện đầu tiên trong tỉnh đạt huyện NTM vào năm 2015. Diện mạo NTM ở Yên Lạc đã có nhiều thay đổi, khởi sắc. Chương trình MTQG xây dựng NTM đã mang tính đột phá trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiếp tục phát triển ổn định và có bước tăng trưởng khá, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn. Nhiều công trình hạ tầng ở nông thôn được đầu tư cải tạo, nâng cấp. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 46,5 triệu đồng/người/năm, tăng 29 triệu đồng so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện theo chuẩn mới còn 1,18%, giảm 8,62% so với năm 2010…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo; thực trạng và khó khăn trong thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; công tác lãnh đạo, chỉ đạo bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã, cấp thôn; công tác huy động nguồn lực trong xây dựng NTM; việc triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019 – 2020…

 

 

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Phan Tuệ Minh – GĐ Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh, thành viên BCĐ xây dựng NTM của tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà huyện Yên Lạc đạt được sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng chí cũng nêu rõ, xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc, mục tiêu chính là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, vì vậy huyện Yên Lạc cần tập trung huy động sự vào cuộc tích cực hơn nữa của cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới đã đề ra.

             Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Huyện ủy Yên Lạc nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng  của việc tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020 và 10 năm chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới 2010-2020.

 


Trên cơ sở những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng và thực hiện 10 năm chương trình mục tiêu Quốc gia NTM, đồng chí mong muốn:mp3

 

Thu Hằng

 

 

 

Ngày đăng: 17/09/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*