Thời sự tổng hợp

Yên Lạc học tập, quán triệt Chỉ thị 25-CT/TW ngày 8/8/2018 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/2/2019 của Bộ chính trị

Ngày 13/9/2019, trên 180 đồng chí là cán bộ chủ chốt của huyện Yên Lạc đã tham dự hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Chỉ thị 25-CT/TW ngày 8/8/2018 của Ban Bí thư "về đầy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030" và Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/2/2019 của Bộ chính trị "về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới" do Ban thường vụ Tỉnh ủy tổ chức.

 

 

           Tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Yên Lạc có đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư huyện ủy Yên Lạc; Hoàng Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Xuân Thông – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc…

                Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Tiến sỹ Lê Hải Bình - Phó Giám đốc Học Viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao phổ biến các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư "về đầy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030", Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ chính trị "về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”.

 

 

Theo đó, Chỉ thị 25 ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương xác định mục tiêu cho công tác đối ngoại đa phương thời gian tới là nỗ lực vươn lên đóng vai trò quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, tạo điều kiện cho Việt Nam có thể lồng ghép các ưu tiên, thúc đẩy những lợi ích của đất nước.

                 Để thực hiện mục tiêu, Chỉ thị đề ra 6 quan điểm chỉ đạo chính và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại đa phương trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, xã hội, môi trường, giáo dục - đào tạo…

 

   

 

Chỉ thị số 32 ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới, mục tiêu chính nhằm góp phần không ngừng nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước và của Đảng; nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; bảo vệ vững chắc độc lập, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ… Để thực hiện mục tiêu, Chỉ thị đề ra 5 quan điểm chỉ đạo chính và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn để triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại đa phương.

Thông qua hội nghị giúp cán bộ, đảng viên nắm vững và hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Chỉ thị được Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị của Trung ương trên địa bàn tỉnh về đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

           Sau Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể trên địa bàn huyện Yên Lạc sẽ tiến hành xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu nội dung của Chỉ thị Chỉ thị số 25-CT/TW, Chỉ thị số 32-CT/TW và các kế hoach của tỉnh ủy cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị mình./.

 

 

                                                                                                                         Thu Hằng

Ngày đăng: 13/09/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*