Văn bản Quy phạm PL

Quyết định số 522-QĐ/HU ngày 10/9/2019 của Huyện ủy Yên Lạc về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Yên Lạc

Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Yên Lạc
Ngày đăng: 11/09/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục