Thông tin Chính sách - Pháp luật

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 được thông qua Tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỷ 2016 - 2021

Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước huyện Yên Lạc năm 2019
Ngày đăng: 27/12/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục