Thông tin văn bản

Thông báo: Niêm yết công khai quy hoạch hướng tuyến công trình: Cải tạo, nâng cấp đường tránh đê bối địa phận huyện Yên Lạc. Tuyến: Từ thôn Ngọc Đường đi thôn Phú Phong

Thông báo: Niêm yết công khai quy hoạch hướng tuyến công trình: Cải tạo, nâng cấp đường tránh đê bối địa phận huyện Yên Lạc. Tuyến: Từ thôn Ngọc Đường đi thôn Phú Phong

Xem Nội dung Thông báo

 

Ban Biên tập

 

Ngày đăng: 03/09/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*