Thời sự tổng hợp

Đảng bộ huyện Yên Lạc triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014

Sáng ngày 17/7/2014, Đảng bộ huyện Yên Lạc đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014. Đồng chí Nguyễn Xuân Thường – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị.

 

Toàn cảnh Hội nghị 

 

Trong 6 tháng đầu năm với sự nỗ lực cố gắng và sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, Yên Lạc vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá. Toàn huyện đạt tổng giá trị sản xuất trên 3.200 tỷ đồng, đạt gần 54% kế hoạch năm, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2013. Trong phát triển kinh tế, huyện đã đẩy mạnh áp dụng KHKT và triển khai hỗ trợ vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy hoạch mạng lưới giao thông huyện giai đoạn 2015 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, duy trì hoạt động sản xuất của các làng nghề và thực hiện thi công các công trình xây dựng nông thôn mới. Toàn huyện cũng đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao được hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. 

Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đình Việt báo cáo tóm tắt kết quả phát triển KT - XH 6 tháng đầu năm

 

Cũng trong 6 tháng đầu năm, huyện đã chỉ đạo củng cố các Đảng bộ nhiều năm chưa đạt TSVM, đồng thời thực hiện đồng bộ và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

Đ/C: Nguyễn Xuân Thường - Tỉnh ủy viên - Bí thư huyện ủy kết luận hội nghị

6 tháng cuối năm 2014, Đảng bộ huyện Yên Lạc tiếp tục chỉ đạo các Đảng bộ và các tổ chức cơ sở Đảng nỗ lực thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, đồng thời huy động tốt các nguồn lực tại địa phương để đầu tư cho các dự án, các công trình xây dựng nông thôn mới, tạo bản lề hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở đã đề ra.

 

Th:Trần Biển - Đài TT Yên Lạc

 

 

Ngày đăng: 18/07/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*