Tin Văn Hóa xã hội

Yên Lạc nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Những ngày vừa qua, trên địa bàn huyện Yên Lạc đã có nhiều hoạt động thiết thực dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công 19/8 và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 02/9 thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tham gia.

 

          Trong dịp này, trên địa bàn huyện Yên Lạc và 17 xã, thị trấn nhiều hoạt động văn hóa, văn nghê, thể dục, thể thao được tổ chức như: Hội diễn Nghệ thuật quần chúng; các buổi giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao tại các thôn dân cư, các xã, thị trấn; các giải thi đấu bóng đá, bóng chuyền hơi, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông… tại khu vực trung tâm huyện và trung tâm các xã, thị trấn để phục vụ nhu cầu của người dân.

          Các ban, ngành, đoàn thể, trường học và nhân dân trên địa bàn huyện cũng tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường như: thực hiện phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt ngay tại hộ; tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ, xóm, kênh mương, khuôn viên các công trình phúc lợi công cộng, trụ sở nơi làm việc; xây dựng, cải tạo hệ thống cống rãnh thoát nước trong các khu dân cư; trồng hoa, cây cảnh trong khuôn viên công sở làm việc, các tuyến lường liên thôn, liên xã…

Trong dịp này, huyện Yên Lạc và các xã, thị trấn đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục về lịch sử và ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 02/9, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc cùng những thành tự to lớn và có ý nghĩa lịch sử của đất nước trong suốt chặng được 74 năm qua. Đồng thời phát động đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chào mừng kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước; đẩy mạnh  phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “uống nước nhớ nguồn”, “xóa đói giảm nghèo”, “xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng huyện NTM”, “Người Việt Nam ưu tiên dung hàng Việt Nam”…

 

Việc tổ chức các hoạt động  kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9/2019 nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong mọi tầng lớp nhân dân, đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước, truyền thống lịch sử, niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và ý chí tự lực, tự cường dân tộc, góp phần cùng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng./.

 

 

Thu Hằng

 

 

 

Ngày đăng: 03/09/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*