Thông tin Chính sách - Pháp luật

Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ngày 15/7/2019

Về mức đóng góp, hỗ trợ, chế độ miễn giảm đối với người cai nghiện ma túy; mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 27/08/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục