Thông tin Chính sách - Pháp luật

Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh

Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh về việc quy định nội dung hỗ trợ các tổ chức tự quản về môi trường và một số mức chi sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày đăng: 27/08/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục