Tin kinh tế

Yên Lạc đẩy mạnh giải quyết tồn tại vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai

Hiện nay, trên toàn huyện Yên Lạc còn 253 trường hợp lấn đất với diện tích 32.401m2; 6 trường hợp chiếm đất với diện tích 810m2; 649 trường hợp sử dụng đất sai mục đích với diện tích 140.395,6m2. Tổng số các trường hợp giao đất trái thẩm quyền là 870 trường hợp với diện tích 257.146m2; có 20 trường hợp thu tiền sử dụng đất nhưng chưa giao đất. Phần lớn các trường hợp trên vi phạm trước ngày 01/7/2014

 

Huyện Yên Lạc phấn đấu đến hết năm 2019 sẽ giải quyết dứt điểm ít nhất 40% số trường hợp lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích diễn ra trước năm 2014, còn các trường hợp vi phạm sau năm 2014 phải giải quyết triệt để. Nếu trường hợp nào cố tình tiếp tục vi phạm sẽ tổ chức cưỡng chế bắt buộc, căn cứ vào mức độ vi phạm UBND xã sẽ lập hồ sơ trình UBND huyện hoặc lập hồ sơ chuyển sang cơ quan điều tra công an huyện điều tra xử lý. Đối với các trường hợp được giao đất không đúng thẩm quyền thì hết năm 2019 phải giải quyết được 30% số trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền. Đối với các trường hợp đã thu tiền sử dụng đất nhưng chưa giao đất thì UBND huyện sẽ căn cứ vào điều kiện từng xã, thị trấn để giải quyết.

 

 

Thời gian tới, để xử lý triệt để, giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm đất đai, Ban chỉ đạo huyện tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục rà soát và phân loại xử lý, giải quyết các tồn tại vi phạm pháp luật; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền trong công tác quản lý đất đai, tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai còn tồn tại. Đồng thời, chú trọng kiện toàn và củng cố đội ngũ cán bộ thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai; kiên quyết kiểm điểm và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

                            

  Kiều Nguyệt

 

Ngày đăng: 21/08/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*