Thời sự tổng hợp

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Sáng ngày 20-8-2019, tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại điểm cầu huyện Yên Lạc có đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Huyện ủy; các đồng chí trong BCH Đảng bộ, UV BTV Huyện ủy; trưởng, phó các ban, ngành đoàn thể của huyện, các đồng chí là Bí thư, phó bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc trong toàn huyện.

 

Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thấy: các cấp, các ngành, địa phương trong cả nước đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các mặt, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức thực hiện Chỉ thị. Hiện nay, việc thực hiện Chỉ thị đang dần đi vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn và ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý; có nhiều điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực, nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, làm việc khoa học… được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung là rõ những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục trong thực hiện Chỉ thị 05 như: Việc triển khai thực hiện Chỉ thị của một số cấp ủy còn lúng túng; trong quán triệt tổ chức thực hiện Chỉ thị và học tập những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về hình thức thì khá phong phú, nhưng về nội dung chưa thật đầy đủ, sâu sắc, thiếu thống nhất, có nơi làm còn chậm theo kế hoạch của Trung ương; nhiều địa phương, đơn vị lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch làm theo Bác của tập thể và cá nhân; công tác tuyên truyền, giáo dục mặc dù được các cấp ủy quan tâm hơn nhưng chưa thường xuyên, liên tục… Đồng thời, kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp, kinh nghiệm hay nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao những kết quả mà các cấp, các ngành đạt được trong th hiện Chỉ thị 05 thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, các cấp ủy đảng cần tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và xã hội. Các cấp ủy cần chủ động, sáng tạo, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, từng địa phương, cơ quan, đơn vị…, góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực. Kiên trì đưa nội dung các chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ ở các tổ chức Đảng, chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, đưa vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Hằng năm, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên phải xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghiêm túc thực hiện 6 nội dung trong quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

Phát biểu sau hội nghị trực tuyến, đồng chí Trần Văn Vinh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư và chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh

 

Anh Đào

 

Ngày đăng: 21/08/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*