Thời sự tổng hợp

Ủy ban MTTQ tỉnh: Tổ chức hòa giải, đối thoại với một số công dân xóm Trại, thôn Mai Yên, xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, ngày 20/8/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị hòa giải, đối thoại với một số công dân xóm Trại, thôn Mai Yên, xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc về việc đề nghị “Hủy bỏ Quyết định số 1722/QĐ-CT ngày 24/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa (DTLSVH) Miếu Đức Bà, xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc”, trả lại tên di tích trước đây là Đình Xóm Trại.

Dự hội nghị hòa giải, đối thoại, có đại diện một số sở, ngành của tỉnh; Ủy ban MTTQ huyện Yên Lạc. Đồng chí Nguyễn Xuân Viễn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì buổi hòa giải, đối thoại.

Năm 2014, bà Đỗ Thị Bình, Dương Thị Tưởng và một số công dân xóm Trại, thôn Mai Yên, xã Trung Kiên có đơn đề nghị UBND tỉnh đổi tên DTLSVH Đền Mai Khê (theo Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 21/1/2009) thành Đình Xóm Trại. Trên cơ sở kiến nghị của công dân, Sở VH-TT&DL, Thanh tra tỉnh đã tiến hành rà soát, xác minh căn cứ khoa học, pháp lý và ý kiến của Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT&DL), theo đó, việc một số công dân xóm Trại đề nghị đổi tên di tích thành Đình Xóm Trại là chưa đủ cơ sở khoa học.

Ngày 20/4/2015, đại diện các cụ làng Mai Khê và Tiểu ban quản lý di tích làng Mai Khê đã có đơn nhất trí với đề xuất của Sở VH-TT&DL về việc điều chỉnh tên di tích Đền Mai Khê thành Miếu Đức Bà và dựa trên các tài liệu liên quan đến lịch sử di tích đề nghị UBND tỉnh ra quyết định xếp hạng và cấp bằng di tích cấp tỉnh Miếu Đức Bà.

Trên cơ sở Tờ trình của Sở VH-TT&DL, ngày 24/6/2015 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1722 về việc xếp hạng DTLSVH Miếu Đức Bà, xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc, thay thế Quyết định số 208 ngày 21/1/2009 của UBND tỉnh về việc xếp hạng DTLSVH Đền Mai Khê. Tuy nhiên, một số công dân xóm Trại không đồng tình, cho rằng thực tế trên địa bàn xã Trung Kiên không có bất cứ ngôi miếu nào và đề nghị hủy bỏ Quyết định số 1722 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi đối thoại, nhiều lượt ý kiến của người dân xóm Trại, thôn Mai Yên nói về nguồn gốc di tích và tiếp tục đề nghị các cấp, các ngành của tỉnh giải quyết thỏa đáng tên gọi cho DTLSVH này để sớm ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Sau các ý kiến giải trình của một số sở, ngành, đại diện các hộ dân xóm Trại vẫn chưa đồng thuận, chưa nhất trí với tên gọi của di tích là Miếu Đức Bà như trong Quyết định 1722 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Viễn đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân xóm Trại. Đồng thời, đề nghị các cơ quan chuyên môn của tỉnh tiếp thu các ý kiến của người dân để tiếp tục nghiên cứu, xem xét và tham mưu giúp UBND tỉnh có văn bản trả lời thỏa đáng cho người dân. Đến thời điểm này, Quyết định 1722 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng DTLSVH Miếu Đức Bà, xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc vẫn giữ nguyên tính pháp lý.

Nguồn: Báo VP

 

Ngày đăng: 20/08/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*