Đưa NQ của Đảng vào cs

BTV huyện Đoàn Yên Lạc đẩy mạnh thực hiện chủ trương “1+1” Mỗi đoàn viên giới thiệu ít nhất một thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội

Năm 2019 là năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, với tinh thần và quyết tâm cao độ, các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện đã phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu được đề ra. Một trong những chủ trương được các cấp bộ Đoàn đặc biệt đẩy mạnh thực hiện đó là chủ trương “1+1”: Mỗi đoàn viên giới thiệu ít nhất một thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội.

Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện Yên Lạc lần thứ XX, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã quyết nghị phấn đấu trong nhiệm kỳ các cơ sở Đoàn trong toàn huyện kết nạp 6.000 đoàn viên mới để góp phần bổ sung lực lượng trẻ, có chất lượng cho các phong trào, hoạt động của Đoàn và toàn xã hội. Theo đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ huyện Đoàn tổ chức quán triệt, phổ biến về chủ trương “1+1” đến các cơ sở Đoàn, Hội. Các cơ sở Đoàn, Hội trong toàn huyện đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, quán triệt chủ trương đến đoàn viên, thanh niên thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, qua các chương trình, hoạt động mà cao điểm là “Ngày đoàn viên” được tổ chức vào tháng thanh niên. Nội dung tuyên truyền phong phú, đa đạng, chú trọng đến vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn; những kết quả chăm lo, giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tại địa phương, đơn vị trong thời gian qua; quyền lợi và nghĩa vụ của người đoàn viên,... Bên cạnh đó, trong các đợt kiểm tra chuyên đề, kiểm tra 6 tháng, cuối năm, các cấp bộ Đoàn đã lồng ghép kiểm tra việc thực hiện chủ trương “1+1” góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chủ trương. Qua một năm triển khai thực hiện, chủ trương “1+1” đã mang lại những kết quả khả quan, bước đầu khẳng định một chủ trương đúng đắn. Riêng 6 tháng đầu năm 2019, BTV huyện Đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn mở 33 lớp cảm tỉnh đoàn, kết nạp hơn 1.000 ĐVTN, cấp 1.000 thẻ đoàn,  tiêu biểu như các đơn Đoàn trường Đồng Đậu, TTGDNN&GDTX, Đoàn xã Nguyệt Đức…

 

 

 

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương “1+1” trong thời gian tới, các Đoàn cơ sở tiếp tục tổ bám sát vào quy trình thực hiện hướng dẫn theo 4 bước trong đó bước 1 khảo sát, bước 2 xây dựng kế hoạch triển khai chủ trương, bước 3 triển khai thực hiện, bước 4 đánh giá, rút kinh nghiệm. Cơ sở Đoàn tổ chức cho đoàn viên đăng ký việc giúp đỡ, hướng dẫn thanh niên vào Đoàn thông qua phiếu đăng ký rèn luyện đoàn viên hằng năm. Đồng thời, phát động phong trào thi đua sôi nổi tại địa phương, đơn vị nhằm thực hiện chủ trương “1+1”. Đoàn viên cần chủ động tiếp cận, tuyên tuyền về tổ chức Đoàn, báo cáo chi đoàn những trường hợp thanh niên ưu tú, đề xuất tham gia học lớp Cảm tình Đoàn. Cơ sở Đoàn có cơ chế khen thưởng, động viên đối với đoàn viên tích cực, có nhiều sáng kiến trong thực hiện chủ trương “1+1”.

Việc triển khai Chủ trương “1+1” hướng đến mục tiêu tạo ra môi trường giáo dục, rèn luyện, nâng cao nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, xây dựng và hình thành thái độ, động cơ phấn đấu đúng đắn thanh niên khi tham gia Đoàn, Hội; Phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn, Hội trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên và xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội.

 

Theo: Huyện Đoàn Yên Lạc

 

Ngày đăng: 21/08/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*