Xây dựng nông thôn mới

Cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ các dự án xử lý rác thải bằng hình thức xã hội hóa

Cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ các dự án xử lý rác thải bằng hình thức xã hội hóa

 

Trên địa bàn huyện Yên Lạc hiện có 65 bãi tập kết và xử lý rác thải với tổng diện tích gần 60.000 m2; 9 xã, thị trấn (gồm: Tam Hồng, Yên Đồng, Đại Tự, Liên Châu, Hồng Phương, Yên Phương, Nguyệt Đức, Đồng Văn và thị trấn Yên Lạc) đã xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt bằng khí tự nhiên, xử lý được hơn 90% lượng rác thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Phòng TN&MT huyện Yên Lạc, do khối lượng rác thải phát sinh hàng ngày lớn (khoảng gần 130 tấn), các bãi rác ở một số xã đã quá tải, diện tích nhỏ không đáp ứng nhu cầu đã phải đóng cửa; biện pháp xử lý rác chỉ mang tính tạm thời, chủ yếu bằng phương pháp đốt, chôn lấp, chưa có hệ thống thu gom nước rỉ từ rác, xử lý khí thải trong quá trình đốt rác, gây ô nhiễm môi trường. Trong khi đó, nguồn ngân sách nhà nước chi cho công tác bảo vệ môi trường còn hạn hẹp, rất cần sự đầu tư từ nguồn xã hội hóa.

Nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ môi trường, tỉnh cần xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để doanh nghiệp được thuê đất, được vay vốn với lãi suất ưu đãi xây dựng nhà máy xử lý rác thải với công nghệ hiện đại./.

Theo: Báo VP

 

 

 

Ngày đăng: 19/08/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*