Tin kinh tế

Yên Lạc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Năm 2019, huyện Yên Lạc được phân bổ 291,1 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Để giải ngân tốt nguồn vốn, đáp ứng tiến độ, yêu cầu của các công trình, dự án, UBND huyện đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư triển khai kế hoạch đầu tư công ngay từ đầu năm.

Thực hiện giải ngân ngay nguồn vốn cho các dự án đã hoàn thành phê duyệt quyết toán; đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển tiếp, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, tổ chức lựa chọn nhà thầu và khởi công mới các dự án được phân bổ vốn; tăng cường đấu giá quyền sử dụng đất để có nguồn thanh toán nợ xây dựng cơ bản. Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã: Yên Đồng, Đại Tự, Liên Châu, Yên Phương, Hồng Phương, Trung Hà, Văn Tiến. Phối hợp với các sở, ngành liên quan lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án được tỉnh hỗ trợ nguồn vốn như: Đường nối từ đường Yên Đồng – Nhật Tiến, xã Yên Đồng với Tỉnh lộ 305 đi Liên Châu; trường Tiểu học xã Hồng Châu; thảm nhựa đường TL305, đoạn từ km0+00 đến km3+750 (địa phận huyện Yên Lạc); thảm nhựa mặt đường Yên Lạc – Vĩnh Yên, đoạn từ nhánh QL2C (thôn Mả Lọ) đến QL2C (đường tránh thành phố Vĩnh Yên)...Đồng thời tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu 46 công trình; đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình chuyển tiếp từ năm 2018. Riêng trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, với việc làm tốt công tác tuyên truyên, giải quyết kịp thời các “nút thắt”, 6 tháng đầu năm, Yên Lạc đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 12 dự án với diện tích 28,8ha, số tiền bồi thường, hỗ trợ 66,2 tỷ đồng.

Theo thống kê của UBND huyện Yên Lạc, 6 tháng đầu năm, địa phương đã giải ngân 136.982 triệu đồng, đạt 47% kế hoạch. So với 8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, Yên Lạc đạt tỷ lệ giải ngân thấp hơn các huyện Lập Thạch, Vĩnh Tường và thành phố Vĩnh Yên nhưng vẫn cao hơn so với các huyện Tam Dương, Bình Xuyên và Tam Đảo.

Việc giải ngân nguồn vốn còn chậm, chưa đạt 50% kế hoạch là do việc đấu giá quyền sử dụng đất tại một số địa phương khó khăn, nhất là các xã Hồng Châu, Nguyệt Đức, Trung Hà, Tề Lỗ nên nguồn thu từ đấu giá đất chỉ để thanh toán nợ xây dựng cơ bản. Bên cạnh đó, vốn đầu tư được phân bổ hạn chế, nguồn thu ngân sách địa phương thấp; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án gặp khó khăn; năng lực quản lý đầu tư của các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án các xã, thị trấn, các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát còn hạn chế...

Để giải ngân hết 100% nguồn vốn đầu tư công của năm 2019, huyện Yên Lạc sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được phân bổ vốn; tổ chức nghiệm thu, bàn giao, đưa các dự án đã hoàn thành vào sử dụng; đôn đốc các xã, thị trấn tập trung đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn vốn thanh toán trả nợ và đầu tư mới. Đặc biệt, để không làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, UBND huyện Yên Lạc yêu cầu các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, không cho nhà thầu thi công khối lượng vượt quá phần vốn kế hoạch được bố trí; không khởi công công trình mới, giãn, hoãn tiến độ đầu tư đối với các dự án chưa thực sự cần thiết.

Nguồn: Cổng TTGTĐT  Tỉnh

 

Ngày đăng: 14/08/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*