Xây dựng nông thôn mới

Dự án rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAp xã Hồng Phương cho sản lượng 5 tấn rau/tháng

Đến nay, Dự án rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP xã Hồng Phương đã cho hiệu quả kinh tế. Với quy mô 2,5 ha do HTX rau an toàn Trung Nha sản xuất, dự án đã cho sản lượng 5 tấn rau/tháng và được các cửa hàng thực phẩm sạch ở thành phố Hà Nội, Vĩnh Yên tiêu thụ sản phẩm

Sản xuất rau sạch theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Hồng Phương

 

Dự án rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP xã Hồng Phương nằm trong Dự án “Xây dựng mô hình thí điểm sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAp huyện Yên Lạc”. Đây được coi là mô hình mới với nông dân và được huyện Yên Lạc chọn làm thí điểm để vừa làm vừa rút kinh nghiệm với chủ thể sản xuất là những nông dân trong các HTX nông nghiệp. Trong đó, vai trò của chính quyền địa phương là hỗ trợ để nông dân áp dụng quy trình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP nhằm từng bước hình thành các vùng rau an toàn quy mô lớn để tạo ra một lượng lớn sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng, góp phần tăng thu nhập cho người nông dân. Đến nay, Dự án rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP xã Hồng Phương đã cho hiệu quả kinh tế. Với quy mô 2,5 ha do HTX rau an toàn Trung Nha sản xuất, dự án đã cho sản lượng 5 tấn rau/tháng và được các cửa hàng thực phẩm sạch ở thành phố Hà Nội, Vĩnh Yên tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, UBND xã Hồng Phương đang tiếp tục chỉ đạo sản xuất theo quy trình VietGAP và sau khi hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm với Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Sản xuất Nông nghiệp VinEco (thuộc tập đoàn Vingroup) được ký kết, Dự án không chỉ là vùng rau an toàn quy mô lớn đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân mà còn mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm rau an toàn ra khu vực.

                                                              

Trần Biển

 

Ngày đăng: 12/08/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*