Thời sự tổng hợp

BCH Đảng bộ huyện Yên Lạc họp đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ quan trọng 6 tháng cuối năm

BCH Đảng bộ huyện Yên Lạc vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm 2014 và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng 6 tháng cuối năm 2014. Đồng chí Nguyễn Xuân Thường – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị

 

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện 

Đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, BCH huyện Yên Lạc đều thống nhất: tuy còn gặp nhiều khó khăn và có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện, sự cố gắng nỗ lực của cán bộ và nhân dân, kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm vẫn tiếp tục phát triển ổn định. Tổng giá trị sản xuất của huyện đạt trên 3.200 tỷ đồng, đạt gần 54% kế hoạch, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó giá trị sản xuất của các ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ đều tăng từ 10 - 30% so với cùng kỳ. Giá trị sản suất nông nghiệp đạt kết quả khá, năng suất lúa tiếp tục đạt cao với 69,4 tạ/ha; tiến độ xây dựng các công trình xây dựng cơ bản, bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực; thương mại – dịch vụ tiếp tục phát triển; giáo dục và đào tạo tiếp tục duy trì trong tốp đầu của tỉnh; công tác y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ bà mẹ, trẻ em, hoạt động văn hóa tinh thần trong nhân dân được quan tâm trú trọng và ngày càng nâng cao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vừng và ổn định, hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được đồng bộ, hiệu quả. Đặc biệt trong công tác lãnh, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, BCH Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt với nhiều giải pháp hiệu quả qua đó đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

 

PBT - Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đình Việt báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ XDCB, TCNS 6 tháng đầu năm 2014

Bí thư huyện ủy Nguyễn Xuân Thường quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2014

 

 

Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự an toàn xã hội, củng cố quân sự quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh năm 2014, trong 6 tháng cuối năm, BCH Đảng bộ huyện đã đề ra nhiều giải pháp trong tâm, hiệu quả trên từng lĩnh vực. Theo đó huyện sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình xây dựng cơ bản; tiếp tục thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng 21 dự án, công trình mở rộng nhà văn hóa, trung tâm văn hóa thể thao ở các địa phương; tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ ở các chợ nông thôn mới; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa xã hội; giữ vững an ninh trật tự; trú trọng công tác xây dựng Đảng và tăng cường hiệu quả hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể.

Th: Trần Biển- Đài TT Yên Lạc

 

 

Ngày đăng: 15/07/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*